Kiertotalouden ekosysteemit

Työpaketti 2

CICAT2025 tutkimus  tarkastelee kiertotalousekosysteemien syntymistä, dynamiikkaa sekä toimijuutta kiertotalousekosysteemeissä.

Tutkimme ekosysteemejä sekä toimijoita kiertotalouden katalyytteinä.

Tuloksina luomme rakenteellisen kartan kiertotalouden liiketoimintaekosysteemeistä sekä luokittelun kiertotalouden toimijoista ja muutosagenteista.

Mitä tarkoitamme ekosysteemillä?

Kiertotalousekosysteemi on monen toimijan muodostama verkostomainen kokonaisuus, jossa vuorovaikutuksessa olevilla toimijoilla on toisiaan täydentäviä rooleja. Kiertotalousekosysteemin toimijat voivat olla yrityksiä, kaupunkeja, ministeriöitä, yliopistoja, yleishyödyllisiä organisaatioita ja kansalais-kuluttajia. Yksittäinen toimija voi kuulua useaan ekosysteemiin eikä toimijan aina tarvitse edes tiedostaa olevansa osa ekosysteemiä.

Ekosysteemi syntyy yhteisen tavoitteen ympärille. Kiertotaloudessa tavoite voi olla esimerkiksi resurssikierron aikaansaaminen, kiertotalousosaamisen kehittäminen tai kiertotalousliiketoiminnan toteuttaminen. Kiertotalousekosysteemeissä voidaan nähdä piirteitä muista ekosysteemityyppeistä, esimerkiksi innovaatio-, liiketoiminta- tai alustaekosysteemeistä.

From vision to commercialization of a circular economy innovation: a longitudinal study of overcoming challenges throughout the full innovation process

 Tarkastelemme, miten yritys voi selättää kiertotalousinnovoinnin haasteet ekosysteemitoimijoidensa avustuksella prosessin eri vaiheissa aina visioinnista globaaliin kaupallistamiseen.......

Engaging Stakeholders to Circular Economy Ecosystems: A Process Model

 Konferenssiartikkelissa tutkitaan erilaisia sitouttamisen prosesseja, joiden myötä sidosryhmät tuodaan osaksi kiertotalousekosysteemiä. Prosessuaalisessa ja syvällisessä......

Rationality, experiences or identity work? Sensemaking of emotionally tense experiences of organizational sustainability

Tutkimme henkilöstön vastuullisuustyöhön liittyviä tunteita yhdessä yrityksessä. Yrityksessä on vahva vastuullisuustyön historia, mutta ulkoiset sidosryhmät arvostelevat yrityksen......