Vauhtia kiertotalouteen siilorajojen purkamisesta ja kiertotalousministeristä

10.12.2019
Kuvitus: Jani Ikonen

Suomen tavoite olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä vaatii siilot ylittävää yhteistyötä, todetaan CICAT2025-hankkeen tuoreessa politiikkasuosituksessa. Tämä edellyttää kaikilta kiertotalouden keskeisiltä sidosryhmiltä aktiivisia tekoja. Tutkijat ehdottavat Suomeen myös kiertotalousministerin nimittämistä sekä tutkimus-, koulutus- ja kehitysinvestointien suuntaamista kestävään kiertotalouteen.

Kiertotalous nähdään Suomessa yhtenä keinona vastata käsillä olevan ilmastokriisin asettamiin haasteisiin. Ministeriöt, yritykset ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet erilaisissa strategioissa ja tiekartoissa sen edistämiseen. Haasteena on strategioiden ja juhlapuheiden jalkauttaminen kiertotalouden liiketoimintaan sekä muutoksen aikaansaaminen yhteiskunnassa ja kuluttajien käyttäytymisessä.

Tutkimushanke CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin vauhdittaa Suomen siirtymistä nykyisestä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Keväällä 2019 tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin kiertotalouden keskeisiä sidosryhmiä. Tulokset osoittavat, että sidosryhmillä on yhteinen tahtotila edistää kiertotalouteen siirtymistä.

– Yhteinen tahtotila on hyvä pohja. Kiertotalouden tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin sekä jatkuvaa sidosryhmädialogia että käytännön toimintaan panostamista. Jotta kiertotalouteen liittyvää liiketoimintapotentiaalia voidaan hyödyntää, tarvitaan rohkeita avauksia ja suuntaa näyttäviä tekoja, sanoo professori Johanna Kujala Tampereen yliopistosta

12. joulukuuta julkaistavassa politiikkasuosituksessa ehdotetaan myös paikallisten kiertotalousalustojen synnyttämistä sekä alueellisen kiertotalouspotentiaalin tunnistamista ja hyödyntämistä. Lisäksi suositellaan kestävän kiertotaloustoiminnan tukemista ja digitaalisen verkkoalustan luomista helpottamaan sidosryhmien kohtaamista ja tiedon hyödyntämistä.

Tutustu tutkijoiden politiikkasuosituksiin kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta.

CICAT2025 politiikkasuositus #1