Acceptability of Operations

17.11.2020

Kirjakappaleessa tiivistettiin aiempaan kirjallisuuteen perustuen tutkimus toiminnan hyväksyttävyyteen. Toiminnan hyväksyttävyys on arvoihin liittyvä konsepti, mikä sovelletaan tutkiessa organisaatioiden ja niiden sidosryhmien välisiä suhteita. Konsepti linkittyy näin myös ympäröiviin yhteiskuntiin. Toiminnan hyväksyttävyys nähdään tärkeänä komponenttina menestyvälle liiketoiminnalle.

Tekijät: Mikkilä Mirja, LUT-yliopisto; Koistinen Katariina, Turun yliopisto; Kuokkanen Anna, Euroopan komissio; Levänen, Jarkko, LUT-yliopisto & Linnanen Lassi, LUT-yliopisto

Julkaistu: Encyclopedia of Sustainable Management

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yliopistot, opetuslaitokset, tutkimuslaitokset

Lisätiedot: 

Katariina Koistinen
Turun yliopisto
katariina.koistinen@utu.fi