Images of the future of a circular economy: The case of Finland

26.09.2022

 

Artikkelissa ennakoitiin kiertotalouden vaihtoehtoisia tulevaisuuksia vuonna 2050 Suomessa. Tutkimus perustuu asiantuntijahaastatteluihin, joiden pohjalta rakennettiin neljä erilaista vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa.

1. Kiertotalouden menestystarina -tulevaisuuskuvassa eletään kestävässä kiertotaloudessa tasapainossa planeetan ja ihmisten kantokyvyn kanssa. Merkittävimmät ympäristöongelmat on ratkaistu teknologian tuella, viisaalla ja säästäväisellä luonnonvarojen käytöllä ja vahvistamalla luontoa. Hyvinvointi on korkealuokkaista.
2. Tuhon kehä -tulevaisuuskuvassa moniulotteinen ekokatastrofi voimistuu kiihtyvällä vauhdilla. Kansakunnat sotivat ja yhteiskunnan levottomuus tuntuu kaikkialla. Lineaaritalouden mukainen kulutus kasvaa, yksilökeskeisyys ja itsekkyys ovat vallitsevat arvot. Kansalaisten huoli tulevaisuudesta on suuri.
3. Paikalliset kierrot -tulevaisuuskuvassa elämä on muuttunut pienen mittakaavan mukaiseen paikalliseen, ympäristötietoiseen ja osin omavaraiseen arkeen. Kuluttajat ja start-upit ottavat kiertotalousjohtajuuden. Ilmastokriisi ja luonnonvarojen kulutus pysyvät kuitenkin kestämättömällä tasolla, sillä säätely, rakenteet ja tuotantojärjestelmät eivät tue kiertotaloutta.
4. Rakenteellinen, säädelty kiertotalous -tulevaisuuskuvassa rakenteet ja vahva valtiollinen ohjaus korostuvat ja kiertotaloutta edistetään massiivisella säätelyllä, veroilla, mittaamisella ja investoinneilla teknologiaan. Kehittynyt teknologia auttaa osin ratkaisemaan ympäristöongelmia, mutta kuluttajat pysyvät skeptisinä kiertotaloutta ja tulevaisuutta kohtaan, eivätkä ole valmiita muuttamaan kulutustapojaan.

Tutkimus tuottaa ennakointitietoa kiertotalouden mahdollisista tulevaisuuden vaihtoehdoista ja kehityskuluista Suomessa. Tutkimus tarkastelee myös kiertotalouden ja kestävyyden välistä suhdetta ja yhteen kietoutumista.

Tekijät:
Maili Marjamaa, Tampereen yliopisto
Marileena Mäkelä, Jyväskylän yliopisto

Julkaistu: Futures. Volume 141. 2022.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät:
Kaikki yritykset, ministeriöt, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot sekä keskusjärjestöt.

Tulosten hyödyntäminen:
Tutkimus osuu vähän tutkitulle kiertotalouden osa-alueelle: kiertotalouden pitkän aikavälin, tulevaisuudennäkymien sekä visioiden kenttään. Tutkimus tuottaa tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnallisen tason toimintaympäristön muutoksesta sekä kiertotalouden mahdollisista tulevaisuuksista Suomessa ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion kontekstissa. Tutkimus tuottaa näkemyksellistä tulevaisuustietoa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin päätöksentekoa ja strategista suunnittelua varten.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Maili Marjamaa, maili.marjamaa@tuni.fi
Marileena Mäkelä, marileena.t.makela@jyu.fi