Industrial ecosystem renewal towards circularity to achieve the benefits of reuse - Learning from circular construction

06.03.2023

 

Teimme laadullisen tapaustutkimuksen kahdesta betonielementtien uudelleenkäyttö-pilottiprojektista. Teollisten ekosysteemien uudistuminen kohti kiertotaloutta vaatii muutoksia ekosysteemin toimijoiden rooleissa (roolien laajentuminen ja uudet roolit), vuorovaikutuksessa (viestinnän parantaminen, yhteistyö, uudet työkalut) sekä käsityksissä (muutosvastarinnan pienentäminen, resurssien arvon ymmärtäminen). Nämä muutokset kohti kiertotaloutta mahdollistavat hyötyjä mikrotasolla yrityksille, mesotasolla toimialoille ja makrotasolla yhteiskunnalle.

Tekijät:
Linnea Harala, Tampereen yliopisto
Lauri Alkki, Tampereen yliopisto
Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto
Ahmad Al-Najjar, Kungliga Tekniska Högskolan, Royal Institute of Technology (KTH)
Tove Malmqvist, Kungliga Tekniska Högskolan, Royal Institute of Technology (KTH)

Julkaistu: Journal of Cleaner Production, Volume 389. (2023)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset, kaupungit ja kunnat, keskusjärjestöt sekä rakennusalan toimijat.

Tulosten hyödyntäminen: Yritykset ja erityisesti rakennusalan yritykset voivat kiertotaloussiirtymässä ottaa oppia yhteistyön järjestäytymisestä kiertotalousekosysteemeissä.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Linnea Harala
linnea.harala@tuni.fi
Tampereen yliopisto