Social Entrepreneurship as a Cluster Concept: Is a Cricket Farming Start-Up a social enterprise?

14.07.2020

#vauhtiamuutokseen

Tutkimus käsittelee sosiaalista yrittäjyyttä osana kiertotalouden vauhdittamista. Artikkelissa kuvataan Entocube, suomalainen sirkkojen kasvatukseen erikoistunut edelläkävijäyritys ja tarkastellaan, miten sosiaalisen yrittäjyyden määritelmät soveltuvat kuvaamaan yrityksen toimintaa. Suomen lain mukaan Entocube ei täytä sosiaalisen yrityksen kriteereitä, mutta kansainvälisen tutkimuksen perusteella se voitaisiin määritellä sosiaaliseksi yritykseksi, koska yrityksen toimintaa ohjaavat kestävyystavoitteet, yritys pyrkii yhteisölliseen arvonluomiseen, innovaatiotoiminta pyrkii tuomaan kestävää ratkaisua maailman ruokatuotantoon ja yrittäjät ovat vahvasti sitoutuneet sosiaaliseen, taloudelliseen ja luonnonvaroja arvostavaan arvonluomiseen. Tutkimuksen tulokset tuovat uutta pohdittavaa sosiaalisen yrittäjyyden määrittelyyn ja lainsäädäntöön. Voisivatko sosiaalista yrittäjyyttä määrittävät lait ja säädökset ottaa huomioon myös muita kuin sosiaalista kestävyyttä tavoittelevat yritykset? Olisiko tästä hyötyä kiertotaloutta vauhdittaville yrityksille?

Julkaistu: asiaentrepreneurshipjournal.com/JAESVolXVIMay2020.pdf

Tekijät: Hanna Lehtimäki, Ville-Veikko Piispanen, Subhanjan Sengupta

Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability | Social Entrepreneurship as a Cluster Concept: Is a Cricket Farming Start-Up a social enterprise? (pdf)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot