Applying the circular economy to a business model: an illustrative case study of a pioneering energy company

04.02.2021

Vaikka kiertotalous on herättänyt keskustelua liiketoimintamallitutkimuksessa, kiertotalousliiketoimintamallien ymmärtäminen ja niiden arvonluontimahdollisuudet ovat empiirisesti olleet rajalliset. Tämä tutkimus keskittyy yhteen kestävän liiketoimintamallin arkkityyppiin: arvon luomiseen jätteistä. Tutkimuksemme pyrkii vastaamaan siihen, miten yritys hyödyntää ja käyttää resurssejaan ja osaamistaan luomalla arvoa ja taloudellista hyötyä jätteistä. Tapaustutkimuksemme Suomen energiasektorilta keskittyy yhteen pioneeriyritykseen, joka on kehittänyt ja hyödyntänyt kestävää kiertotalouden liiketoimintamallia. Tulokset osoittavat, että kiertotalouden liiketoimintamalli perustuu vahvasti palveluihin sekä nojaa erityisen vahvasti kiertotalouden arvo- ja jakeluketjuihin. Lisäksi havaitsimme, että yrityksen kiertotalouden liiketoiminta pyrkii myös vahvistamaan yrityksen brändiarvoa ja siten osaltaan vaikuttaa yrityksen strategisiin pyrkimyksiin investoida vahvasti tulevaisuuden kestäviin liiketoimintaratkaisuihin.

Tekijät: Ville-Veikko Piispanen, Itä-Suomen yliopisto Kaisa Henttonen, Itä-Suomen yliopisto Eeva Aromaa, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: Piispanen, V. V., Henttonen, K., & Aromaa, E. (2020). Applying the circular economy to a business model: an illustrative case study of a pioneering energy company. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 24(4-5), 236-248. 

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset

Tulosten hyödyntäminen: Yritykset voivat hyödyntää tuloksia miten kiertotalouden liiketoimintamallia voidaan kehittää erityisesti kun halutaan kehittää liiketoimintaa ylijäämämateriaaleista tai tuotannon sivuvirroista.

Lisätiedot tutkimuksesta: Ville-Veikko Piispanen, ville-veikko.piispanen@uef.fi