Kiertotalouden kestävyyslupaukset. Espoon, Lahden, Tampereen ja Turun kaupunkistrategioiden vertailu

13.10.2021

Tutkimme sitä, miten kiertotaloutta on sovellettu strategisena tavoitteena suomalaisissa urbaanin kiertotalouden kärkikaupungeissa. Analysoimme myös, miten taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen kestävyys ilmenevät urbaanin kiertotalouden tavoitteissa ja soveltamisessa. Tutkimukseen valitut neljä kiertotalousajattelun edelläkävijää ovat Espoo, Lahti, Tampere ja Turku.

Päähavaintomme on, että vaikka kiertotalous onkin jo löytänyt tiensä kaupunkistrategioihin ja niitä tarkentaviin strategisiin ympäristöohjelmiin, Suomessa eletään edelleenkin vasta kiertotalouden ensimmäistä aaltoa. Tutkimuksemme kaupunkien välillä on kuitenkin aitoja strategisia eroja. Lahdessa kiertotalous on merkittävä strateginen tavoite, joka on levinnyt kaupungissa laajalti. Espoossa kiertotaloutta on alettu kehittää yhteistyössä suuryritysten kanssa, ja Tampere on panostanut urbaaniin kiertotalouteen kaupunginosan mittakaavassa. Turku on asettanut strategiassaan resurssiviisauden kiertotalouden edelle.

Strategisen erottautumisen ansiosta kaupungit voivat toimia toisilleen kiertotalouden kehittämisen malleina ja inspiraationa. Tämä voi edistää kiertotalouden kautta etenevää kestävyyssiirtymää. Seuraavaa kiertotalouden sysäystä varten ehdotamme kiertotalouden tiekarttojen nykyistä kattavampaa laatimista sekä niiden aktiivista päivittämistä. Myös sidosryhmät ja kaupunkilaiset tulisi ottaa nykyistä laajemmin mukaan kiertotalouden kehitystyöhön kaupungeissa.

Tekijät:

Erkki-Jussi Nylén, Tampereen yliopisto
Aleksandra Riki, Tampereen yliopisto
Ari Jokinen, Tampereen yliopisto
Pekka Jokinen, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Yhteiskuntapolitiikka 86 (4), 406–418.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Kaupungit, kunnat, kiertotaloustoimijat

Tulosten hyödyntäminen: Artikkeli lisää tietämystä siitä, millaisia kestävyysodotuksia ja -tavoitteita kaupungit asettavat urbaanille kiertotaloudelle sekä siitä, miten kaupungit voivat käyttää ja konkretisoida kiertotaloutta strategisena tavoitteena.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Dosentti Ari Jokinen
ari.k.jokinen@tuni.fi