Stakeholder engagement: Past, present, and future

25.01.2022

 

Artikkelimme tarkoituksena on jäsentää mennyttä, nykyistä ja tulevaa tutkimusta sidosryhmävuorovaikutuksesta. Tätä tarkoitusta varten teimme 90 artikkelin kirjallisuuskatsauksen, jonka pohjalta kuvaamme, millaista tutkimusta sidosryhmävuorovaikutuksesta on tehty vuosien 2006–2020 aikana. Lisäksi tuomme artikkelissa esiin aiemmassa tutkimuksessa vähemmälle huomiolle jääneen sidosryhmäyhteistyön pimeän puolen. Tavoitteiden, käytäntöjen ja seurausten lisäksi tunnistamme sidosryhmävuorovaikutuksessa moraalisia, strategisia ja pragmaattisia osatekijöitä. Tämän johdosta esitämme artikkelissamme uuden määritelmän sidosryhmävuorovaikutukselle. Artikkelin tulosten pohjalta voimme tarkastella CICAT-hankkeessa sidosryhmävuorovaikutuksen tavoitteita, käytäntöjä ja seurauksia ja moraalisia, strategisia ja pragmaattisia osatekijöitä.

Tekijät:
Johanna Kujala, Tampereen yliopisto
Sybille Sachs, HWZ University of Applied Sciences in Business Administration Zurich
Heta Leinonen, Tampereen yliopisto
Anna Heikkinen, Tampereen yliopisto
Daniel Laude, HWZ University of Applied Sciences in Business Administration Zurich

Julkaistu: Business & Society

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät:
Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, keskusjärjestöt ja sidosryhmät.

Tulosten hyödyntäminen: Artikkelin tulosten pohjalta jokainen CICAT-hankkeen sidosryhmä voi tarkastella, jäsentää ja syventää ymmärrystään sidosryhmävuorovaikutuksesta; sen tavoitteista, käytännöistä ja seurauksista ja moraalisista, strategisista ja pragmaattisista osatekijöistä.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Heta Leinonen
heta.leinonen@tuni.fi