CICAT2025-hankkeen tutkijoita valtakunnallisten paneelien jäseniksi

04.04.2023
Kuva: Andreas Kretschmer / Unsplash

Kolme CICAT2025-hankkeen tutkijaa on nimetty eri valtakunnallisten paneelien jäseniksi. Paneelien myötä CICAT2025-hankkeen tutkimustieto kiertotalousliiketoiminnasta ja kiertotalousmuutoksesta kulkeutuu päätöksentekijöille.

CICAT2025-hankekonsortion johtaja, professori Leena Aarikka-Stenroos (Tampereen yliopisto) on aloittanut Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa, Kestävyyspaneelissa, osaamisalueenaan kiertotalousliiketoiminta. “Haluan edistää tutkimuspohjaisella tiedolla erilaisten osapuolten keskinäistä ymmärrystä ja vauhdittaa käytännön kestävyyssiirtymää selkopuheella”, Aarikka-Stenroos kertoo Kestävyyspaneelin sivuilla.

Apulaisprofessori Tiina Onkila (Jyväskylän yliopisto) on nimetty Luontopaneelin jäseneksi. ”Luontopaneelissa asiantuntemukseni keskittyy erityisesti luonnon köyhtymisen huomioimiseen liiketoiminnan käytänteissä. Nykyisessä tutkimuksessani analysoin tätä muutosta esimerkiksi siihen liittyvien jännitteiden ja tarvittavan johtajuuden kautta”, Onkila kertoo Luontopaneelin sivuilla.

Yliopistolehtori Marileena Mäkelä (Jyväskylän yliopisto) on valittu metsäbiotalouden tiedepaneelin jäseneksi. “Tuon paneelin toimintaan oman osaamiseni liittyen vastuulliseen liiketoimintaan ja tulevaisuudentutkimukseen. Metsät ovat tärkeä luonnonvara Suomessa, mutta metsillä on paljon myös muuta arvoa kuin taloudellinen arvo eri teollisuudenaloille raaka-aineena”, Mäkelä kertoo Jyväskylän yliopiston uutisessa.

Lue lisää Kestävyyspaneelista

Lue lisää Luontopaneelista

Lue lisää metsäbiotalouden tiedepaneelista