CICAT2025-kirjat esittelyssä

16.06.2023

 

The Routledge Handbook of Catalysts for a Sustainable Circular Economy
Toim. Hanna Lehtimäki, Leena Aarikka-Stenroos, Ari Jokinen & Pekka Jokinen, Routledge, 2023
Avustajat: Ida Parkkinen, Juha Kotilainen ja Kristina Leppälä

Tämä on monitieteinen kirja, jossa noin sata kirjoittajaa eri puolilta maailmaa kertoo kiertotalouden katalysoimisesta eri teollisuuden aloilla ja kaupunkiympäristöissä. Kirja esittelee käytännön menetelmiä kiertotalousajattelun lisäämiseksi ja kertoo, miten erilaiset katalyytit vauhdittavat kiertotalousmuutosta. Esimerkkejä kirjan käsittelemistä katalyyteistä ovat politiikat, lainsäädäntö, liiketoimintamallit, muotoilu, tekoäly, rahoitus ja pelillistyminen. Kirja soveltuu yliopisto-opetukseen. Se esittelee kiertotaloussanastoa ja antaa lukijalle tietoa kiertotalouskehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Kirja ilmestyy syksyllä 2023 ja on kaikille avoimesti saatavilla.

Art and Sustainability Transitions in Business and Society
– Theoretical Insights and Engagement

Toim. Hanna Lehtimäki, Steve Taylor, Mariana Galvão-Lyra, Palgrave Macmillan, 2023/2024

Kirja tarkastelee taidepohjaisia menetelmien ja taiteen keinoja edistää kestävyysajattelua ja kestävyyttä vauhdittavaa kulttuurista ja käyttäytymisen muutosta. Tämä on monitieteinen teos, jossa kirjoittajina on taiteilijoita, kouluttajia ja tutkijoita eri puolilta maailmaa. Kirjasta löytyy ideoita, ajatuksia ja esimerkkejä, miten saadaan ihmiset erilaisissa rooleissaan – kansalaisina, kuluttajina, työnantajina ja työntekijöinä, yrittäjinä, asiantuntijoina – vauhdittamaan kestävyysmuutosta. Kirja ilmestyy syksyllä 2023 tai heti alkuvuodesta 2024.

Stakeholder engagement in a sustainable circular economy – theoretical and practical perspectives
Toim. Johanna Kujala, Anna Heikkinen, Annika Blomberg, 2023

Kiertotaloudesta on muodostunut yksi keskeisimmistä ratkaisuista nykyajan sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin kestävyyshaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja luonnonvarojen ehtymiseen. Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen edellyttää eri organisaatioiden, instituutioiden ja sidosryhmien tukea ja osallistumista yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tämä toimitettu teos tarkastelee sidosryhmien roolia ja merkitystä kestävässä kiertotaloudessa moninaisista teoreettisista ja käytännön näkökulmista. Ymmärrämme kestävän kiertotalouden väylänä ympäristöystävällisempään ja sosiaalisesti osallistavampaan yhteiskuntaan ja sidosryhmien osallistumisen tärkeänä työkaluna tämän matkan vauhdittamisessa. Teos tarjoaa syvällisen, tutkimukseen perustuvan katsauksen siitä, kuinka sidosryhmien sitoutuminen voi vauhdittaa siirtymistä kohti kestävää kiertotaloutta ja edistää kestävää muutosta. Se tarjoaa ajankohtaisia teoreettisia ja käytännön näkökulmia kiertotalouden parissa työskenteleville tutkijoille, päättäjille ja käytännön toimijoille. Tutustu Stakeholder engagement in a sustainable circular economy – theoretical and practical perspectives -kirjaan täällä. 

Research handbook of sustainability agency
Toim. Satu Teerikangas, Tiina Onkila, Katariina Koistinen & Marileena Mäkelä, 2021

Innovatiivinen kirja vastaa keskeisiin kysymyksiin siitä, miten yksilöt ja organisaatiot voivat vaikuttaa kestävään kehitykseen. Se tarjoaa integroivan näkökulman kestävän kehityksen toimijuuteen ja tarkastelee kestävän kehityksen toimijuuden yksilöllisiä, aktiivisia, organisatorisia ja suhteellisia muotoja ja osoittaa yksilöiden ja organisaatioiden kyvyn toimia kohti kestävää tulevaisuutta. Tutustu Research handbook of sustainability agency -kirjaan täällä.