Iida Kuuselan tutkielma kiertotalousmyymäläkonseptista voitti Ympäristöjohtamisen yhdistyksen opinnäytekilpailun

13.02.2023
Iida Kuusela. Kuvan lähde: YJY.

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) valitsi joulukuussa 2022 kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussa. Kilpailun tarkoituksena on antaa tunnustusta korkeatasoisille vastuullisuuden opinnäytetöille sekä kannustaa kestävyysaiheiden opiskeluun ja kehittämiseen.

Yliopistosarjan parhaaksi opinnäytetyöksi tuomaristo valitsi Iida Kuuselan pro gradu -tutkielman “Kiertotalousekosysteemiä muodostamassa / potentiaalisten jäsenorganisaatioiden näkökulma Case: Kiertotalousmyymäläkonsepti, CircHubs 2”. Tutkielma toteutettiin toimeksiantona Turun yliopistolle CICAT2025-yhteishankkeen puitteissa.

Tutkielma käsittelee ajankohtaista aihetta, kestävyyssiirtymää lineaaritaloudesta kiertotalouteen ja siirtymään liittyviä haasteita ekosysteemitoimijoiden näkökulmasta. Työn merkittävä lisäarvo on ekosysteemitoimijoiden näkökulma ekosysteemikirjallisuuteen, joka on tyypillisesti keskittynyt veturiyritysten tai yksittäisten yritysten näkökulmaan. Lisäksi työn rajautuminen muodostuvaan ekosysteemiin sen elinkaarivaiheessa tuo lisäarvoa kirjallisuuteen, jossa tämä vaihe on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle.

Lue lisää: https://www.yjy.fi/uutiset/yjyn-opinnaytetyokilpailun-voittajat-on-valittu/