Teknologiayritysten strategiat muuttuvat kestävämmiksi – Kansainvälistä tunnustusta kestävän yritysstrategian tutkimukselle

21.09.2020

Tampereen yliopiston tuotantotalouden tutkijat palkittiin kansainvälisessä innovaatioalan konferenssissa tutkimuksestaan, jossa selvitettiin, miten yritysten strategia kehittyy ja uudistuu kestävämmäksi. Kilpailuedun säilyttämiseksi yritykset pyrkivät uudistumaan jatkuvasti, mutta nykypäivänä on löydettävä keinoja tehdä se ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Tampereen yliopiston tuotantotalouden tutkijoiden Strategic Renewal Process towards Environmental Sustainability – A Longitudinal Case -artikkeli palkittiin virtuaalisesti järjestetyssä ISPIM-innovaatiokonferenssissa Knut Holt Best Conference Paper Award -palkinnolla. Arviointikriteereinä palkinnolle oli artikkelin tutkimuksen ja työn laadun lisäksi myös sen arvo käytäntöön soveltamisen sekä tulevan tutkimuksen näkökulmista.

– Tarkastelimme Neste Oyj:n äärimmäistä strategista käännöstä perinteisestä öljy-yhtiöstä uusiutuvien polttoaineiden globaaliksi markkinajohtajaksi. Tuloksien perusteella muodostimme kestävälle strategiselle uudistumiselle prosessimallin. Tyypillistä näin perustavanlaatuiselle muutokselle yrityksen toiminnassa on se, että prosessi vie aikaa, ja siksi uudistumisen prosessin rakenteen ja ominaisuuksien ymmärtäminen on todella tärkeää. Tämän tiedon hyödyntäminen antaa yrityksille mahdollisuuden vauhdittaa siirtymäänsä kohti kestävämpää liiketoimintaa, kertoo tutkija Jenni Kaipainen tuotantotalouden yksikön CITER-tutkimusryhmästä.

Yritysten liiketoiminnan kestävyys on jo pitkään kiinnittänyt huomiota kuluttajissa ja yritysten muissa sidosryhmissä. TAU:n tutkimuksen mukaan onnistunut strateginen uudistuminen kestävyysvaatimusten valossa edellyttääkin paitsi vahvaa visiota ja rohkeaa investointia innovatiiviseen teknologiaan ja monipuoliseen osaamiseen, myös erityisesti strategista yhteistyötä muiden samoihin arvoihin nojaavien toimijoiden kanssa.

– Teknologiayrityksistä edelläkävijäyritykset ovat jo kauan sitten ymmärtäneet aloittaa strategiansa päivityksen kestävämpään suuntaan, toteaa tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroos. – Neste on tästä hyvä esimerkki. Nyt seuraavana steppinä siirrymme tutkimaan muita vastaavia edelläkävijoitä, jotta vastaavia strategiankehitysprosesseja voitaisiin johtaa paremmin. Tämä tutkimus on osa valtakunnallista CICAT2025-projektia, jossa pyrimme korkeatasoisen tutkimustiedon avulla avittamaan Suomen kehittymistä kiertotalouden ja ympäristöllisen kestävyyden alueella. Tällaisen tiedon luomisessa molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö teknologiayritysten kanssa on arvokasta.

Vaikka ohjauskeinoilla kuten lainsäädännöllä on tärkeä rooli liiketoiminnan kestävyyden edistämisessä, havaittiin tutkimuksessa, että strateginen uudistuminen kohti kestävää liiketoimintaa vaatii yritykseltä rohkeutta kehittyä tilanteessa, jossa ohjauskeinojen tuki ei vielä ole itsestään selvää.

– Nesteen tapauksessa tämä näkyy siinä, että yritys on strategisissa päätöksissään ollut askeleen edellä liiketoimintaan liittyvän regulaation kehitystä, mainitsee tohtorikoulutettava Valtteri Ranta.


ISPIM – the International Society for Professional Innovation Management – kerää konferensseihinsa yhteen innovaatioalan tutkijoita ja harjoittajia yli 70 maasta ja toimii alustana innovaatiotutkimuksen edistämiseen ja sen soveltamiseen käytännössä. ISPIM-konferenssit vastaanottavat vuosittain artikkeleja yli 700 tutkijalta. Palkinnon saajan valitsi sokkoarvioinnilla konferenssin akateeminen paneeli, joka koostuu yli 130 jäsenestä.
http://ispim.org/

CICAT2025 Circular Economy catalysts – Advancing the Circular Economy transition
www.cicat2025.fi