Kiertotalouden askeleet kestävään arvonluontiin

10.12.2021
Kuva: Jani Ikonen

Tuoreessa politiikkasuosituksessa tarkastellaan, miten voidaan edistää kiertotalouden arvonluontia, joka syntyy materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisäksi kiertotaloustoimijuudesta, palveluista sekä kulutustottumusten muutoksista.

Kiertotalouteen liittyy arvonmäärityksen malli, jossa 1) ekologinen ja sosiaalinen kestävyys yhdistyvät talouskasvuun sekä 2) aineeton ja aineellinen kasvu kytkeytyvät yhteen. Kiertotalouden arvonmääritys vaatii tuotantoa, palveluita ja kulutusta koskevan ajattelun, toimintatapojen ja päätöksenteon uudelleenarviointia. Kiertotaloussiirtymän odotetaan edistävän Suomen talouden rakenteellista uudistumista, lisäävän vientiä nykyisille ja syntyville yrityksille sekä vahvistavan talouden kasvua samalla, kun se luo pohjaa ekologiselle ja sosiaaliselle kestävyydelle. Siirtymä kiertotalousyhteiskuntaan edellyttää kiertotalouteen liittyvän kokonaisvaltaisen arvonluontimekanismin ymmärtämistä ja mahdollistamista.

Politiikkasuositus on koostettu strategisen tutkimuksen Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelmassa. Tutustu politiikkasuositukseen täällä.