Kiertotalous tarvitsee sujuvaa sopimista

07.10.2021
Kuva: Jani Ikonen

Kiertotalouden liiketoiminnan tavoitteena on luoda voittoa materiaali- ja tuotevirroista, jotka pitävät resurssin, materiaalin tai tuotteen mahdollisimman pitkään ja kestävästi kierrossa. Toimiva kiertotalouden liiketoiminta tuottaa mahdollisimman vähän jätettä ja toimii resurssiviisaasti.

Kiertotalouden liiketoiminnalla voidaan tukea resurssitehokkaita ratkaisuja tai vaikkapa edistää uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttöä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Sopimukset ovat tärkeä osa kestävän kiertotalouden liiketoiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Sopimukset voivat onnistuessaan toimia kiertotalouden liiketoiminnan vauhdittajina, mutta epäonnistuessaan ne voivat hidastaa tai estää kiertotaloutta edistävän liiketoiminnan kehittymistä.

Tässä politiikkasuosituksessa esitetään, kuinka sopimukset voivat olla yrityksille avuksi ja mitä yritysten tulee huomioida sopimusten laatimisessa. Politiikkasuositus perustuu Kiertotalouden sopimusoikeudelliset kysymykset -selvitykseen (2021), jonka osana mm. haastateltiin kiertotalouden liiketoimintaa harjoittavia toimijoita Suomessa.

Tutustu politiikkasuositukseen