Lähde mukaan kiertotalousjuhlaan! - Uusin politiikkasuosituksemme on julkaistu

25.09.2020
Vesa-Matti Väärä

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman CICAT2025-kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin -hanke on julkistanut kiertotaloustoimijuuteen kutsuvan politiikkasuosituksensa perjantaina 25.9.2020.

CICAT2025-hanke pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Kiertotalouden kansainvälisenä edelläkävijämaana Suomen esimerkkiä seurataan.

Politiikkasuositus on kutsu jokaiselle kiertotalousmurroksen vauhdittamiseen.

”Meidän on siirryttävä ripeästi lineaaritaloudesta kestävään kiertotalouteen, jotta saavutamme Hiilineutraali Suomi 2035- ja Euroopan Unionin Green Deal -tavoitteet ja mahdollistamme ekologisesti kestävän huomisen. 2020-luvulla meillä ei ole enää aikaa ulkoistaa vastuuta kestävästä huomisesta, vaan on toimittava viipymättä”, toteaa Satu Teerikangas.

Politiikkasuositus pohjautuu CICAT2025-hankkeessa vuosina 2019–2020 toteutettuun monitieteiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä haastattelututkimukseen.

”Kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan aktiivista toimijuutta. Toimijuus tarkoittaa, että sekä yksilöt että organisaatiot tekevät tietoisia, aktiivisia ja oma-aloitteisia tekoja kiertotaloussiirtymän edistämiseksi,” pohtii Satu Teerikangas.

Julkisten organisaatioiden, järjestöjen ja yritysten toiminta tai toimimattomuus luo kiertotalousmurroksen olosuhteet, jotka vaikuttavat muutoksen suuntaan ja vauhtiin. Samanaikaisesti vaikutamme yksilöinä kiertotalousmurrokseen arkisten valintojemme kautta niin yksityishenkilöinä kuin ammattirooleissammekin.

Koska organisaatiot ja yhteiskunnat koostuvat yksilöistä, kytkeytyvät kiertotaloustoimijuuden tasot toisiinsa. Systeeminen muutos tarkoittaa, että muutokset ovat yksilötasolla, organisaatioissa ja yhteiskunnassa samanaikaisia ja toisiinsa kytkeytyviä. Yksilön arjen ratkaisut siten vaikuttavat yhteiskuntatason kiertotalousmurrokseen ja päinvastoin.

Kiertotaloustoimijuuden vahvistamiseksi CICAT2025-hankkeessa tehdyn tutkimuksen perusteella esitetään kuusi toimenpidesuositusta valtion, kuntien, keskusjärjestöjen, yritysten ja kolmannen sektorin päätöksentekijöille:

  1. Yritysten ja julkisen sektorin kiertotaloussiirtymän tukeminen
  2. Kiihdyttämön perustaminen kiertotalousmurroksen nopeuttamiseksi
  3. Kiertotalouden elämäntavan arkistaminen
  4. Elinikäinen koulutus aktiiviseen kestävyystoimijuuteen
  5. Auttava puhelin kiertotalouden ratkaisuja hakeville
  6. Houkutteleva viestiminen kiertotaloudesta

Tämä on kutsu Sinulle – tule mukaan rakentamaan kestävän kiertotalouden edelläkävijämaata! Kerro meille saavutuksistasi!
#kestävääkiertotaloutta #luodaanratkaisuja #vauhtiamuutokseen

Yhteystiedot: Professori Satu Teerikangas, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen ja organisointi, p. 040-706 5985, satu.teerikangas@utu.fi, @satuteerikangas

Tutustu politiikkasuositukseen

Politiikkasuosituksen ovat laatineet:

Prof. Satu Teerikangas, Turun yliopisto
Toimijuustiimi: TKT Katariina Koistinen, Mira Valkjärvi, Larissa Niemi, TKT Antero Hirvensalo (TY) sekä KTT Tiina Onkila &  KTT Marileena Mäkelä (JYU)
Politiikkasuositustiimi: Prof. Hanna Lehtimäki (UEF), Sara Malve-Ahltroth (Turun AMK) & Jani Ikonen (kuvitus)