Parhaan julkaistun artikkelin palkinto professori Johanna Kujalalle ja Tampereen yliopiston ja Zürichin HWZ-korkeakoulun tutkijoille

09.08.2023

 

Teksti on alunperin julkaistu Tampereen yliopiston intranetissä.

Tampereen yliopiston ja Zürichin HWZ-korkeakoulun tutkijoiden artikkeli on palkittu vuoden 2022 parhaana julkaistuna artikkelina IABS International Association for Business & Society 2023 Annual Conference -tapahtumassa Iso-Britanniassa. Kirjoittajaryhmään kuuluvat professori Johanna Kujala, väitöskirjatutkija Heta Leinonen ja yliopistonlehtori Anna Heikkinen Tampereen yliopistosta sekä professori Sybille Sachs ja tohtori Daniel Laude HWZ-korkeakoulusta Zürichista.

Palkittu kirjallisuuskatsausartikkeli ”Stakeholder engagement: Past, present, and future” julkaistiin Business & Society -lehdessä tammikuussa 2022. Artikkelissa tarkastellaan sidosryhmävuorovaikutuksen tutkimusta.

— Olen työskennellyt sidosryhmäteorian parissa yli kolme vuosikymmentä. Viime aikoina sidosryhmävuorovaikutuksen (engl. stakeholder engagement) käsite on nostanut suosiotaan niin yhteiskunnassa ja liiketoiminnassa kuin myös johtamis- ja strategiakirjallisuudessa. Jaettua ymmärrystä siitä, mitä käsite pitää sisällään ei kuitenkaan ole. Tämä inspiroi meitä tarttumaan aiheeseen. On kunnia saada palkinto artikkelista, joka tuo tärkeän lisän suomalaisetkin juuret omaavaan sidosryhmäteoriaan. Lisäksi artikkeli itsessään on upean sidosryhmävuorovaikutuksen tulos. Oli mahtavaa tehdä yhteistyötä sitoutuneiden kollegoiden ja lehden asiantuntevan toimituskunnan kanssa, kertoo professori Kujala.

Artikkelin tavoite oli kunnianhimoinen ja haastava

— Halusimme kirkastaa sidosryhmävuorovaikutuksen käsitettä sidosryhmäteorian kehittämisen innostamiseksi. Käsitteen kasvaneen suosion vuoksi meillä oli valtava määrä artikkeleita ja lehtiä tutkittavana. Tavoitteemme oli siis kunnianhimoinen ja haastava, toteaa väitöskirjatutkija Heta Leinonen.

Palkitussa artikkelissa käydään läpi 90 sidosryhmävuorovaikutusta käsittelevää artikkelia kolmea eri kirjallisuuskatsausmenetelmää hyödyntäen. Analysoitavat artikkelit valittiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella, ja sen avulla kuvattiin myös tutkimusalan mennyttä ja nykyistä tilaa. Tulkitsevalla otteella täsmennettiin sidosryhmävuorovaikutuksen käsitettä ja jäsennettiin tutkimuksen sisältöä sekä tunnistettiin aiemassa tutkimuksessa vähemmälle huomiolle jääneitä näkökulmia.

— Havaitsimme, että sidosryhmävuorovaikutuksen tutkimus korostaa positiivista lähestymistapaa ja osallistumisen muotoja. Jatkoimme analyysiamme problematisoivalla otteella ja tarkastelimme aiemmin huomiotta jätettyä sidosryhmävuorovaikutuksen pimeää puolta. Tuomme artikkelissa esiin, että tutkimuksen kehittämiseksi tarvitaan integroitua näkemystä, jossa yhdistyvät sidosryhmävuorovaikutuksen kaikki sävyt, sekä positiivinen että negatiivinen puoli kuin myös niiden väliin mahdollisesti jäävä harmaa alue, pohtii yliopistonlehtori Anna Heikkinen.

Artikkeli on laajalti sovellettavissa yli tieteenalojen

Artikkelissa esitettävän uuden määritelmän mukaan sidosryhmävuorovaikutus viittaa sidosryhmäsuhteiden tavoitteiden, menettelytapojen ja seurausten tarkasteluun strategisesta, moraalisesta ja käytännön toimivuuden näkökulmasta. Artikkeli tarjoaa myös viitekehyksen sidosryhmävuorovaikutuksen tutkimukseen ja antaa näkemyksiä siitä, miten tutkimusta voidaan kehittää edelleen.

— Artikkelissa esitetyt havainnot sidosryhmävuorovaikutuksesta perustuvat johtamis- ja strategiatutkimukseen, yritys- ja yhteiskuntatutkimukseen sekä ympäristöpolitiikan ja -johtamisen tutkimukseen. Siten ne ovat laajalti sovellettavissa yli tieteenalojen. Toivomme, että artikkelimme innostaa eri alojen tutkijoita osallistumaan tähän inspiroivaan tutkimusalueeseen, kommentoi professori Kujala.

IABS International Association for Business & Society 2023 Annual Conference järjestettiin Bathin yliopistossa Iso-Britanniassa 5.–11.6.2023. Järjestön tavoitteena on edistää yritysten ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin liittyvää tutkimusta ja opetusta. Se on perustettu vuonna 1990, ja siihen kuuluu jäseniä ympäri maailmaa.

Palkitun artikkelin tiedot:

Kujala, J., Sachs, S., Leinonen, H., Heikkinen, A., & Laude, D. (2022). Stakeholder engagement: Past, present, and future. Business & Society61(5), 1136–1196. https://doi.org/10.1177/00076503211066595

Artikkeli on avoimesti saatavilla täällä.