Ruoka- ja ravinnekierron katalyytit

16.08.2019

 

Kiertotalouden katalyyttien kartoittamiseksi CICAT2025 ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Erilaisten sidosryhmien kanssa toteutetaan yhteiskehittämiseen pohjautuvia katalyyttityöpajoja, joissa päästään yhden päivän ajaksi syventymään jonkin tietyn toimialan tai ekosysteemin katalyytteihin. Ensimmäinen katalyyttityöpaja järjestettiin 28.5.2019 Sitran kanssa yhteistyössä ja sen teemana oli ruoka- ja ravinnekierrot.

Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli katalyyttien kartoittamisen ja verkostoitumisen lisäksi testata uutta työpajan mallia. Katalyyttityöpajan konseptia tullaan kehittämään koko hankkeen ajan testaamalla erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä. Konseptin kehitys myös dokumentoidaan avoimesti CICAT2025-nettisivuille.

Ensimmäisen yhteiskehittämistyöpajan lopputuotoksena syntyi alla oleva katalyyttimatriisi ruoka- ja ravinnekiertojärjestelmälle. Työpajassa etsittiin katalyyttejä, jotka edistävät muutosta kohti kestävää kiertotaloutta ravinne- ja ruokakiertosysteemeissä. Katalyytit on järjestetty matriisiin vaikuttavuus- ja aikajänneakseleille riippuen siitä kuinka suuria niiden vaikutusten arvioidaan olevan muutokselle ja kuinka pitkällä aikajänteelle muutos tapahtuu.

Lue tarkempi koonti työpajan prosessista ja tuloksista linkin takaa:

CICAT2025 katalyyttityöpaja 28.5.2019

 

Kuvat: Sara Malve-Ahlroth, Turun ammattikorkeakoulu