Active sustainability actors - A life course approach

15.11.2019

#vauhtiamuutokseen

Tutkimuksen perusteella kestävyystoimijuuden syntyyn on kaksi erilaista polkua. Kestävyystoimijuus voi syntyä kasvatuksen ja koulutuksen myötä tulevan altistumisen kautta, jossa toimija ikään kuin kasvaa kestävyysagendan edistämiseen. Kestävyystoimijuus voi kuitenkin syntyä myös merkittävien elämäntapahtumien, kuten erilaisten kriisien, kautta. Tällöin toimija kokee herättävän hetken, jonka myötä toimija alkaa edistää kestävää kehitystä huomattavasti aktiivisemmin kuin aiemmin.

Artikkelin perusteella kestävyystoimijoiden sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen selittyy heidän mielenlaadulla sekä kokonaisvaltaisesti kestävällä elämäntavalla. Kestävyystoimijoilla on tyypillisesti vahva sisäinen motivaatio ja he ovat usein kriittisiä nykyistä järjestelmää kohtaan, mutta toisaalta he myös uskovat kestävämpään tulevaisuuteen.

Tekijät: Koistinen, K., Teerikangas, S., Mikkilä, M., Linnanen, L. (Turun yliopisto)

Julkaistu: Sustainable Development

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, keskusjärjestöt, kaupungit ja kunnat

Tulosten hyödyntäminen:

Yksilöiden toiminnan ja motivaatioiden tutkimus auttaa kohderyhmiä ymmärtämään kuinka muutokset kestävää kehitystä sekä kiertotaloutta kohden käynnistyvät ja miten näitä muutoksia ylläpidetään.

Ihmisten toiminnan ja käyttäytymisen tutkimus auttaa lisäämään ymmärrystä yhteiskunnan rakenteista ja muutoksen hankaluudesta.