Business catalysts for the Circular Economy innovations

28.07.2020

#vauhtiamuutokseen

Kiertotalousliiketoiminta ja kiertotalousinnovaatioiden kaupallistaminen on haastavaa, sillä muutos kiertotalouteen vaatii kokonaisvaltaista, jopa disruptiivistä muutosta liiketoiminnassa. Siksi tässä tutkimuksessa keskityttiin kiertotalousliiketoiminnan esteiden sijaan positiivisiin liiketoiminnan ajureihin, ja sen myötä tutkittiin liiketoiminnan katalyyttejä, jotka avittavat liiketoiminnan kehittämistä kiertotalousteknologioista ja innovaatioista.

Laadullisen kenttätutkimuksen ja useiden tietolähteiden (haastattelut, työpajat, havainnot, toissijaiset tiedot) perusteella kartoitimme ja tunnistimme erilaisia kiertotalousliiketoiminnan katalyyttityyppejä. Tunnistetut tyypit ovat vaihdannan katalyytit (edistävät tarjontaa ja kysyntää ja niiden kohtaamista, esim. pienentämällä ostajan riskiä tai rahoituspalveluilla); arvonluonnin katalyytit (nämä varmistavat lisäarvon luomisen asiakkaille ja sidosryhmille, esimerkiksi brändäämällä kiertotalousmateriaali tai uudelleenkäytetty osa); osaamisen katalyytit (esimerkiksi johdon erityisosaaminen muutosjohtamisessa, kaupallistamisessa ja kansainvälistymisessä); liiketoimintamallin katalyytit (varsinkin arvon kaappauksen ja kannattavuuden varmistaminen tai arvoverkostojen hallinta kierron varmistamiseksi); yhteistyön katalyytit (esimerkiksi verkostoituminen muiden kanssa resurssikierron mahdollistamiseksi tai tiedon jakamiseksi) ja markkinoiden luomisen katalyytit (esimerkiksi sääntelyn muuttumisen hyödyntäminen ja ennakointi tai toimialamuutoksen aikaansaaminen, mikä mahdollistaa edelläkävijyyden ja esimerkiksi täysin uuden vaihtoehdon tuomisen markkinoille).

Tekijät: Aarikka-Stenroos, Leena ja Ranta, Valtteri

Julkaistu: Proceedings of The XXX ISPIM Innovation Conference – Celebrating Innovation – 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 – Florence, Italy.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, keskusjärjestöt

Tulosten hyödyntäminen:

Kiertotalousliiketoimintaa voidaan edistää monta kautta: lisäämällä yritysten liiketoiminta-osaamista, vauhdittamalla kysyntää (vähentämällä vaihdannan riskejä ja esteitä) ja vahvistamalla/kasvattamalla kiertotalousratkaisuista syntyvää hyötyä eli arvoa. Liiketoiminnan katalyyttityypit antavat kuvan tästä koko kirjosta. Osa katalyyteistä ovat yritysten omissa käsissä, eli yritys voi osaltaan miettiä, miten se tuottaa asiakkalle enemmän hyötyä (ks. arvonluonnin katalyytit) tai miten se vähentää asiakkaan riskiä (ks. vaihdannan katalyytit). Osa katalyyteista on enemmän systeemitason hallinnassa: esimerkiksi markkinan luonnin katalyytit ovat alan järjestöjen käsissä, koska ne määrittävät osaltaa toimialan pelisääntöjä, ja osa taas on lainsäätäjien käsissä, koska lainsäädännöllä voidaan luoda ja vahvistaa uusien kiertotalousmarkkinoiden syntymistä.

Business catalysts for the Circular Economy innovations from Turku University of Applied Sciences / Circular Business Models