Circular Economy Innovation in Waste Management: Employees as Sustainability Agents

09.05.2022

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työntekijälähtöisiä kiertotalouden innovaatioita jätehuollon kontekstissa. Tutkimme jätehuollon työntekijöiden roolia innovaatioprosesseissa ja kuinka jätehuollon työntekijöiden innovatiiviset käytännöt voivat vauhdittaa kestävää kehitystä. Aikaisempaa tutkimusta työntekijälähtöisistä kiertotalouden innovaatioista on vähän. Siksipä tutkimuksemme edistää kasvavaa tutkimusalaa tarkastelemalla työntekijöitä kiertotalouden innovaatioprosessien keskeisinä toimijoina. Nojaamme tutkimuksessamme kirjallisuuteen työntekijälähtöisestä innovaatioista, ekoinnovaatioista ja kiertotaloudesta. Tutkimuksen aineisto koostuu kuudesta narratiivisesta haastattelusta ja tulokset kertovat ja esittävät jätehuollon toimialana, jolla on suuri potentiaali kestävän kehityksen toimiin ja uusiin arvonluontimahdollisuuksiin. Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystämme työntekijälähtöisestä innovaatiosta, jotka omalta osaltaan nopeuttavat kestävään kehitykseen siirtymistä.

Tekijät:
Ville-Veikko Piispanen, Itä-Suomen yliopisto
Sara Peltola, Itä-Suomen yliopisto
Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto
Kaisa Henttonen, Itä-Suomen yliopisto
Jatta Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: Case Studies on Perspectives of Entrepreneurship and Sustainability, Bloomsbury. 2021.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot sekä kaupunkit ja kunnat.

Tulosten hyödyntäminen: Työntekijät eri toimissa voidaan nähdä vahvoina toimijoina, joilla on oma roolinsa kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämisessä. Tätä potentiaalia tulisi vahvistaa läpi yhteiskunnan.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Ville-Veikko Piispanen
ville-veikko.piispanen@uef.fi