Defined Is Half Solved? The Regulatory Barriers for Circular Economy Business

20.07.2021

Kiertotaloudelle on olemassa sääntelyesteitä, jotka on luonnollisesti tunnistettava ennen kuin ne voidaan poistaa. Artikkeli pyrkii tunnistamaan näitä sääntelyesteitä ja kartoittamaan niiden mahdollisia ratkaisuja.

Artikkeli perustuu kaksikierroksiseen Delfoi-tutkimukseen, jossa kiertotalouden toimijoiden pyydettiin tunnistamaan kiertotalouden esteitä sekä niiden mahdollisia ratkaisuja. Tutkimus paljasti, että useat sääntelyesteiksi mielletyt esteet eivät todellisuudessa liittyneet aineellisoikeudelliseen sääntelyyn vaan sen tulkintaan ja yhteisten tulkintakäytäntöjen puuttumiseen.

Artikkeli myös tunnisti, että kiertotalouden edistämiseksi on sääntelyssä puututtava useisiin eri aineellisoikeudellisiin kokonaisuuksiin samaan aikaan kun otetaan käyttöön laaja sääntelyn työkalupakki. Pelkkä hallinnollinen velvoitteita asettava sääntely ei aina riitä, eikä sillä aina saavuteta parasta mahdollista lopputulosta. Liian suppea aineellisoikeudellinen rajaus tai sääntelykeinojen rajoitus ei ole tarkoituksenmukaista kiertotalouden edistämisessä. Erilaisten sääntelyllisten lähestysmistapojen selvyys ja keskinäinen kohrenssi voivat parhaiten edistää kiertotalouden tavoitteita. Sääntelyesteiden sekä niiden mahdollisten ratkaisujen tunnistaminen on jo yksinään iso askel kiertotalouden edistämisen kannalta.

Tekijät:

Topi Turunen, Itä-Suomen yliopisto
Leila Suvantola, ympäristöministeriö
Seita Romppanen, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: Nordic Environmental Law Journal (Nordisk miljörättslig tidskrift)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot

Tulosten hyödyntäminen:

Ministeriöt saavat tietoa kiertotalouden sääntelyesteistä ja ovat asemassa muuttaa sääntelyä. Yritykset voivat parantaa toimintatapojaan sääntelyesteiden ratkaisujen kautta. Tutkimus- ja kehitysorganisaatiot saavat tietoa jatkotutkimuksen tarpeista sääntely- ja muiden esteiden osalta.

Viranomaiset voivat kartoittaa sääntelyongelmien joukosta kiertotalouden päätöksentekoon liittyviä sudenkuoppia.

Lisätiedot tutkimuksesta: 

Top Turunen
topi.turunen@uef.fi