Kiertotalouden edistäminen digitaalisilla ratkaisuilla

17.03.2020

#luodaanratkaisuja

Tutkimme kirjallisuuskatsauksena hyötyjä, tarpeita, ja esteitä digitalisaation hyödyntämiselle kiertotalouden edistämisessä. Tunnistimme, että digitalisaatio edistää kiertotaloutta pääosin yritystasolta lähtien. Liiketoiminnan digitalisointi edistää jo nyt kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkiksi mahdollistamalla tuotteiden sijainnin ja käytön seuraamisen.

Liiketoimintasysteemeissä tiedon jakaminen digitaalisten teknologioiden avulla voi parantaa materiaalivirtojen kiertotaloutta, mutta vaatii teknisesti datan muodon yhtenäistämistä ja digitaalisia kyvykkyyksiä ekosysteemin toimijoilta, sekä liiketoiminnallisesti lisää ymmärrystä datan arvosta ja siihen liittyvistä liiketoimintamalleista.

Julkisella sektorilla on tärkeä rooli kiertotalouden edistämiseen regulaation ja investointien kautta, mutta julkisen sektorin tarjoamista digitaalisista ratkaisuista ja niiden vaikutuksesta kiertotalouteen tarvitaan lisää tietoa. Tutkimustulokset nostavat esille toteutettavia digitaalisia katalyytteja, joilla edistää kiertotaloutta liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa.

Tulokset tarjoavat yrityksille ja julkisille toimijoille mallin, jolla tarkastella omia digitalisaatiovalmiuksia ja tunnistaa mahdollinen tarve digitaalisten teknologioiden käyttöönotolle kiertotalouden mallien tehostamiseksi.

Julkaisualusta https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-33742-1_20

Julkaisun formaatti: konferenssiartikkeli

Tekijät/kirjoittajat: Juha-Matti Väisänen, Valtteri Ranta, Leena Aarikka-Stenroos (Tampereen yliopisto)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, kunnat ja kaupungit, keskusjärjestöt

Tulosten hyödyntäminen:

Yritykset voivat tunnistaa miten digitaalisilla ratkaisuilla voitaisiin edistää olemassa olevaa kiertotalousliiketoimintaa, tai mahdollistaa siirtyminen lineaarisesta liiketoiminnasta kohti kiertotaloutta. Lisäksi tutkimuksessa nostetaan esiin vaatimuksia sille, että digitaalisten ratkaisujen käyttöönotosta syntyy toivottuja hyötyjä, sekä mahdollisia esteitä joita suunnittelun ja käyttöönoton yhteydessä voi tulla esille.

Yritysten yhteen saattaminen on yksi digitaalisten ratkaisujen tavoista edistää kiertotaloutta. Kuitenkin, tällaisissa yritysten rajat ylittävissä ratkaisuissa keskusjärjestöillä sekä julkisilla toimijoiden rooli voi olla merkittävä, esimerkiksi luottamuksen rakentamisessa yritysten välille. Vaikka digitaalisten ratkaisujen hyödyt näkyvät suoremmin yrityspuolella, tutkimustulokset auttavat myös julkisen puolen toimijoita tunnistamaan digitaalisia kiertotalouden katalyytteja.

Tutustu konferenssiesitykseen näistä tuloksista:

Enabling Circular Economy with Software: A Multi-level Approach to Benefits, Requirements and Barriers from Turku University of Applied Sciences / Circular Business Models