Eco-Industrial Parks

15.11.2019

Artikkelissa kuvataan ECO3 bio- ja kiertotalousalueen keskeinen olemus. ECO3 on innovatiivinen, monitieteinen teollisuusmittakaavan kiertotalouspuisto, joka perustuu julkisen sektorin, yksityisten yritysten ja yliopistojen kanssa yhteistyössä luotuun kiertotalouden innovaatioekosysteemiin. Tässä ekosysteemissä on mukana kymmeniä eri ​​toimijoita ja projekteja ja sitä on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2014 alkaen. Idean taustalla on uusi oivallus kiertotaloudesta: ei ole enää jätettä, vaan ymmärretään, että käytetyistä materiaaleista ja energiasta on saatavissa suurta hyötyä yhteiskunnalle ja sen kansalaisille. Kehitetty kiertotalouskonsepti perustuu kaikkia osapuolia hyödyttävään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön, sisältäen myös erilaiset järjestöt ja kansalaiset. Yhdessä nämä osapuolet muodostavat erittäin voimakkaan ekosysteemin. Tämä kiertotalouden ekosysteemi tuottaa resurssitehokkuutta ja taloudellista kasvua koko Tampereen alueelle: jätehuollon hinnat ovat maan alhaisimmat.

Kirjoittajat: Halonen, N., Seppänen, M.

Julkaisualusta: Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals.