Engaging Stakeholders to Circular Economy Ecosystems: A Process Model

25.01.2022

 

Konferenssiartikkelissa tutkitaan erilaisia sitouttamisen prosesseja, joiden myötä sidosryhmät tuodaan osaksi kiertotalousekosysteemiä. Prosessuaalisessa ja syvällisessä tapaustutkimuksessa tarkastellaan kuutta ekosysteemiä: yrityskeskeistä ekosysteemiä, paikallista kiertotalousekosysteemiä, teollista symbioosia, valtakunnallista pullonpalautusjärjestelmää, ravinnekiertoa ja rakennusteollisuutta. Tarkastelemalla sitouttamisen prosesseja sidosryhmäsuhteiden kehittymisen, viestinnän ja innovoinnin/oppimisen kautta tunnistamme kaksi sitouttamisen tyyppiä: reaktiivisen ja proaktiivisen sitouttamisen. Esitämme prosessimallin, jossa nämä sitouttamisen tyypit riippuvat ekosysteemin järjestäytyneisyyden tasosta sekä ekosysteemin odotetusta lopputuloksesta. Prosessimalli ja tulokset kontribuoivat kiertotalouden, ekosysteemien ja sidosryhmäjohtamisen kirjallisuudenaloihin, sekä tukevat johtajia sidosryhmien sitouttamisessa kiertotalousekosysteemeihin.

Tekijät:
Jenni Kaipainen, Tampereen yliopisto
Jarmo Uusikartano, Tampereen yliopisto
Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto
Linnea Harala, Tampereen yliopisto
Johanna Alakerttula, Tampereen yliopisto
Eeva-Leena Pohls, Tampereen yliopisto

Julkaistu: ISPIM Innovation conference, Valencia 29.11.-1.12.2021

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, kaiken kokoiset yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, keskusjärjestöt ja ekosysteemitoimijat.

Tulosten hyödyntäminen: Kaikki eri organisaatiot tarvitsevat ymmärrystä kiertotaloudesta ja sen toteutumisesta ekosysteemisessä “settingissä”. Tätä tapahtuu eri toimialoilla ja poikkileikkaavasti eri toimialoja yhdistellen. On tärkeää ymmärtää oma rooli ja mahdollisuus tulla osalliseksi kiertotalousekosysteemiä, ja ymmärtää, miten sidosryhmien sitouttaminen tapahtuu erilaisissa ympäristöissä kiertotalousekosysteemejä rakentaessa ja kasvattaessa.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Jenni Kaipainen
jenni.kaipainen@tuni.fi