From vision to commercialization of a circular economy innovation: a longitudinal study of overcoming challenges throughout the full innovation process

25.01.2022

 

Tarkastelemme, miten yritys voi selättää kiertotalousinnovoinnin haasteet ekosysteemitoimijoidensa avustuksella prosessin eri vaiheissa aina visioinnista globaaliin kaupallistamiseen. Nojaamme innovaatiojohtamisen ja kiertotaloustutkimuksen kirjallisuuteen ja esitämme illustriivisen tapaustutkimuksen radikaalista uusiutuvan polttoaineen teknologian innovaatioprosessista vuosilta 1996-2021. Monista lähteistä kerätystä aineistosta analysoidaan kriittisten tapahtumien menetelmällä ja ekosysteemikartoituksella haasteet, ratkaisut ja osalliset ekosysteemitoimijat läpi 25-vuotisen innovaatioprosessin. Tutkimus rakentaa ymmärrystä yritysten kiertotalousinnovaatioprosessien onnistuneeseen läpivientiin, kontribuoiden näin innovaatiojohtamisen kirjallisuuteen ja antaen liiketoiminta- ja teknologiajohtajille käytännön ohjeita.

Tekijät:
Jenni Kaipainen, Tampereen yliopisto
Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Edward Elgar Publishing: Research Handbook of Innovation for a Circular Economy

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot ja keskusjärjestöt.

Tulosten hyödyntäminen: Artikkelissa kuvataan innovaatioprosessin eri vaiheet ja miten eri toimijat voivat vaikuttaa kuhunkin vaiheeseen.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Jenni Kaipainen
jenni.kaipainen@tuni.fi