Strategic Renewal Process towards Environmental Sustainability – A Longitudinal Case

06.07.2020

#vauhtiamuutokseen

Tutkimuksessa selvitettiin miten strategisen uudistumisen prosessi rakentuu ja mitä erityispiirteitä sen eri vaiheissa ilmenee. Pitkittäinen tapaustutkimus toteutettiin Neste Oyj:llä, joka on tehnyt strategisen käännöksen perinteisestä öljy-yhtiöstä 20 vuoden aikana ympäristöllisesti kestäväksi energiayhtiöksi. Dataa kerättiin johtoportaan haastatteluista, ryhmäkeskusteluista, vuosikertomuksista ja toissijaisista datalähteistä, ja sitä analysoitiin kriittisten tapahtumien menetelmällä sekä Kumu-ekosysteemityökalulla.

Havaitsimme, että strategian uudistumisen prosessi rakentuu neljätä aikakaudesta, joilla on omat erityispiirteensä. Jokaisessa näistä aikakaudesta on oma alaprosessinsa, jossa strategia muodostetaan, toteutetaan ja arvioidaan. Löydösten perusteella muodostamme mallin, joka kuvaa yritysten strategisen uudistumisen prosessia kohti ympäristöllistä kestävyyttä. CICAT2025:n kannalta on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, miten yritykset voivat uudistua kestävällä tavalla osana yhteiskunnallista kiertotaloussiirtymää.

Tekijät:

Jenni Kaipainen, Project researcher, Tampere University
Leena Aarikka-Stenroos, Professor, Tampere University
Valtteri Ranta, Doctoral student, Tampere University

Julkaisualusta: The ISPIM Innovation Conference – Innovating in Times of Crisis, Virtula Conference on the 7th–10th of June, 2020

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset

Tulosten hyödyntäminen:

Yrityksen strategiasta vastuussa olevat johtajat ymmärtävät, miten strategian uudistumisen prosessi kohti kestävyyttä rakentuu ja mitä erityispiirteitä eri vaiheissa prosessia ilmenee. Esitämme myös mallin, jota voi soveltaa tällaisen prosessin läpivientiin omassa yrityksessä.

Strategian ja kestävyyden leikkauspisteeseen tutustuminen onnistuu tämän paperin avulla.

 

Strategic Renewal Process towards Environmental Sustainability – A Longitudinal Case from Turku University of Applied Sciences / Circular Business Models