The role of drivers and adaptation factors in transferring business from linear to circular – Case Martela

14.01.2021

Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin liiketoiminnan siirtymistä lineaarisesta kohti kiertotaloutta. Tarkemmin, mitkä tekijät olivat merkittävimmät ja vaikuttavimmat siirtymisessä kiertotalouden liiketoimintamalliin ja mitä sisäisiä muutoksia tarvittiin siirtymämuutokseen? Kiertotalouden logiikka edellyttää liiketoiminnan suunnittelua uudelleen. Aikaisempi kirjallisuus on keskittynyt liiketoimintamallien innovaatioihin, mutta ei niinkään siihen, miten yritykset hallitsevat sisäisiä prosesseja siirtyessään lineaarisesta kiertotalousliiketoimintaan. Tapausyrityksemme päätti aloittaa muutosprosessin liiketoiminnassaan lisäarvon ja asiakaskokemuksen luomiseksi. Tulokset osoittavat, että tärkeimmät tekijät olivat kestävän liiketoimintalogiikan toteuttaminen, taloudelliset ja markkinatekijät. Lisäksi uudet suuntaukset vaikuttivat työn tekemisen muutokseen, joten ne vaikuttivat heidän ydinliiketoimintaansa. Ajureilla oli merkittävä rooli siirtymässä, koska uusi tieto, kyvyt, johtajuus ja yhteistyö olivat merkityksellisimpiä. Perheyrityksen perintö vaikutti vahvasti ajureiden onnistuneeseen toteuttamiseen tapaustutkimuksessa. Lisäksi tunnistimme useita sisäisiä operatiivisia ja strategisia muutoksia, joita vaadittiin kiertotalouden liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tekijät:

Ville-Veikko Piispanen, Itä-Suomen yliopisto
Kaisa Henttonen, Itä-Suomen yliopisto
Eeva Aromaa, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset

Tulosten hyödyntäminen:

Yritykset saavat uutta tietoa siitä, miten liiketoiminnan muutosprosessi lineaarisesta kohti kiertotaloutta on mahdollista toteuttaa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen sekä miten tekijät on syytä ottaa huomioon muutosprosessissa. mahdollista toteuttaa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen sekä miten tekijät on syytä ottaa huomioon muutosprosessissa.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Ville-Veikko Piispanen  ville-veikko.piispanen@uef.fi