Innovating for circularity: Bridging business model and supply chain design

24.08.2022

 

Kiertotalouden toteuttaminen vaatii yrityksiä muuttamaan niin omaa liiketoimintamalliaan ja prosessejaan (mikrotaso) kuin toimitusketjujaan ja yhteistyösuhteitaan (mesotaso). Aihetta on kuitenkin tutkittu toistaiseksi vähän molempia näkökulmia samanaikaisesti tarkastellen, siksi tutkimme, miten yrityksten liiketoimintamallit ja toimitusketjut vuorovaikuttavat kiertotalouteen siirryttäessä. Rakennamme kiertotalousliiketoimintamallien ja kiertotaloustoimitusketjujen kirjallisuuksiin nojaten mallin, jonka perusteella kiertotalouteen siirtyminen vaatii yrityksiltä mikrotasolla tuote-, prosessi- tai palveluinnovaatiota, ja mesotasolla toimitusketjujen säilyttämistä tai muuttamista inkrementaalisti tai radikaalisti. Tarkastelemme mallin toimivuutta empiirisellä monitapaustutkimuksella, jossa mukana on suomalaista ja italialaista kiertotalouspioneeria, ja havaitsemme teoriaan pohjautuvan mallin toimivan myös käytännön empiirisissä esimerkeissä. Havaintomme näyttävät samalla, että yrityksillä on valittavissaan erilaisia strategiavariantteja, joissa muutos liiketoimintamallissa ja toimitusketjuissa vaihtelee kiertotalousliiketoimintaan siirryttäessä. Löydökset ja malli kontribuoivat kiertotalousliiketoimintamallien ja -toimitusketjujen kirjallisuuteen, sekä kannustavat yritysjohtajia suunnittelemaan kiertotalousliiketoimintamalleja samalla toimitusketjujen muutosmahdollisuudet mielessään pitäen.

Tekijät:
Jenni Kaipainen, Tampereen yliopisto
Andrea Urbinati, LIUC Università Cattaneo
Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto
Davide Chiaroni, Politechnico di Milano

Julkaistu:
The XXXIII ISPIM Innovation Conference “Innovating in a Digital World”, held in Copenhagen, Denmark on 05 June to 08 June 2022.
Event Proceedings: LUT Scientific ja Expertise Publications: ISBN 978-952-335-694-8.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät:
Kaiken kokoiset ja eri toimialoilla olevat yritykset.

Tulosten hyödyntäminen:
Yritykset voivat mallin avulla tunnistaa, mihin asioihin kiinnittää huomiota omaa kiertotalousliiketoimintaa kehitettäessä (mikrotasolla tuote-, prosessi- tai palveluinnovaatiota, ja mesotasolla toimitusketjujen säilyttämistä tai muuttamista inkrementaalisti tai radikaalisti). Empiiriset esimerkit voivat inspiroida ja näyttää tietä, millaisia strategisia valintoja samankaltaiset yritykset ovat tehneet kiertotalouspolullaan.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Jenni Kaipainen
jenni.kaipainen@tuni.fi