Triggering sustainability communication in a B2B context: combining action research and sensemaking

05.03.2021

Tämä on toimintatutkimus vastuullisuusviestinnän käynnistämisestä laivanrakennusverkostossa. Tutkimuksen aineistona oli 16 haastattelua. Tässä tunnistettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat vastuullisuusviestinnän käynnistämiseen. Esimerkiksi tunnistettiin vahva muutostoimija, joka oli verkoston yhden yrityksen ympäristöpäällikkö. Lisäksi tutkimksessa huomattiin, että vastuullisuus on käsitteenä vaikea. Tutkimus tukee CICAT2025-hankkeen muutosagenttitutkimusta, koska tässä tutkimuksessa huomattiin, että yhdelläkin henkilöllä voi olla merkittävä rooli muutoksentekijänä.

Tekijät:

Oana Apostol, Tampereen yliopisto
Marileena Mäkelä, Jyväskylän ylopisto
Katariina Heikkilä, Turun yliopisto
Maria Höyssä, Turun yliopisto
Helka Kalliomäki, Vaasan yliopisto
Leena Jokinen, Turun yliopisto
Jouni Saarni, Turun yliopisto

Julkaistu:

Accounting, Auditing & Accountability Journal
Koko artikkeli (pdf)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Verkostoissa toimivat yritykset

Tulosten hyödyntäminen: Muutoksen tekijöiden aktiivisen roolin tunnistaminen. Tutkimuksessamme yksittäinen ympäristöjohtaja saa muutosta aikaan joko verkostossa. Lisäksi myös käsitteiden yhteinen ymmärtäminen on tärkeää.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Marileena Mäkelä
marileena.t.makela@jyu.fi