Visuaaliset ja kielelliset katalyytit

19.02.2020

Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen edellyttää, että muutamme perustavalla tavalla toiminta- ja ajattelutapojamme niin yrityksissä kuin yhteiskunnassa. Tämä muutoksen tarve ohjaa ajattelemaan myös talouden kieltä ja kuvastoa uudella tavalla. Olemme CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin -tutkimushankkeessa tunnistaneet kielen ja taiteet katalyyteiksi, jotka voivat vauhdittaa kiertotalouden toteutumista liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa.

Tammikuussa 2020 CICAT2025-hanke järjesti työpajan, jossa keskusteltiin siitä, minkälainen kestävän kiertotalouden (uusi) kieli voisi olla ja miten voimme kuvataiteen avulla avata uusia näkökulmia kestävän kiertotalouden mahdollisuuksiin.

Tilaisuuden kutsuvieraana oli professori Donna Ladkin, Antioch University, New England, USA. Hän on kansainvälisesti tunnettu johtamisen ja etiikan tutkija, joka on syventynyt estetiikkaan sekä kehollisuuteen johtamisessa ja organisoimisessa.

Tutustu työpajan tuloksiin graafikko Jani Ikosen koostaman työkirjan kautta:

Visual and linguistic catalysts