Stakeholder interests in a transition towards sustainable circular economy

25.02.2021

Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin sidosryhmien kiertotalouteen liittyviä intressejä Suomessa. Tapaustutkimuksen kohteena oli CICAT2025-tutkimusprojektissa tunnistetut keskeiset sidosryhmät. Tutkimuksessa hyödynnettiin kvalitatiivista tutkimusmetodologiaa ja aineistoa kerättiin havainnoinnin ja haastatteluiden avulla.

Siirtymä kiertotalouteen vaatii merkittävää yhteistyötä sidosryhmien välillä yhteiskunnan eri tasoilla ja aloilla. Tutkittavat sidosryhmät edustivat kiertotaloutta edistäviä organisaatioita ja koostuivat kaupungeista ja kunnista, alueellisista toimijoista, ministeriöistä, etujärjestöistä sekä kehitys- ja tukiorganisaatioista. Kaikilla sidosryhmillä on omien kiertotalousintressiensä lisäksi yhteinen tahtotila edistää kestävän kiertotalouden kehittymistä Suomessa. Kaikki sidosryhmät sitoutuvat kiertotalouteen omissa toimissaan sekä etsivät aktiivisesti mahdollisuuksia kiertotalouden edistämiseen yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu muun muassa jakamalla tietoa, luomalla erilaisia alustoja, tekemällä yhteistyötä sekä kehittämällä uusia ratkaisuja.

Sidosryhmät jakoivat näkemyksen siitä, että systeeminen muutos kiertotalouteen voi tapahtua ainoastaan, jos kaikki toimijat eri tasoilla yhteiskunnassa tekevät yhteistyötä. CICAT2025-tutkimushankkeen osalta sidosryhmät odottivat tieteellisen tiedon lisääntymistä ja tarkentumista, tiedon jakoa sekä toimimista yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa merkittävän yhteiskunnallisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Kiertotalous on asia, joka toisaalta lisää ja mahdollistaa sidosryhmäyhteistyötä.

Tekijät: Kujala, J., Heikkinen, A., Tapaninaho, R., Marjamaa, M. & Gonzalez Porras, L.

Julkaistu: Lehtimäki, Hanna & Dey, Ajoy Kumar (eds.) Sustainable Business and Competitive Strategies, Retail Industry and E-marketing. New Delhi: Bloomsbury, 72–83. ISBN: 9789389449655.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, keskusjärjestöt, alueelliset toimijat

Tulosten hyödyntäminen:

Kirjan luku tarjoaa tietoa tietoa ja ymmärrystä sidosryhmien intresseistä kiertotaloutta kohtaan. Yhteistyö eri sidosryhmien välillä on olennainen osa kiertotalouden edistämistä. Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan sidosryhmillä on suuri intressi ja he ovat sitoutuneita paitsi toimimaan yhdessä, myös edistämään kiertotaloutta aktiivisesti. Sidosryhmät ovat hyvin tietoisia tämänhetkisistä ja tulevista kestävyyshaasteista.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Johanna Kujala
johanna.kujala@tuni.fi