Suomalainen kiertotalousosaaminen näkyy kansainvälisessä verkostossa

25.08.2021
Kuva: Harald Arlander

Suomella on vahva osaaminen kiertotaloudessa, mistä kertoo osaltaan, että tällä hetkellä viisi suomalaista korkeakoulua on hyväksytty kiertotaloutta edistävän Ellen MacArthur Foundation -verkoston jäseneksi. Verkostoon kuuluu yli 50 korkeakoulua ympäri maailmaa.

Kiertotaloutta Suomessa edistävän CICAT2025-tutkimuskonsortion korkeakouluista kolme on nyt mukana Ellen MacArthur Foundation -verkostossa (EMF). Turun ammattikorkeakoulu hyväksyttiin verkostoon jo vuonna 2017 ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna. Tampereen korkeakouluyhteisö hyväksyttiin helmikuussa 2021 mukaan säätiön kiertotalouden korkeakouluverkostoon. Verkostoon kuuluvat siis TAMK ja Tampereen yliopisto verkoston ensimmäisenä suomalaisena tiedeyliopistona. Myös Itä-Suomen yliopisto on hakenut mukaan verkostoon.

EMF-verkostolla on monta tapaa edistää kiertotaloutta yhteiskunnan eri alueilla. Yksi kokonaisuuksista on Profiled Universities eli koulutus. Suomalaisilla jäsenkorkeakouluilla on kansainvälisesti kiinnostavia innovatiivisia avauksia kiertotaloustutkimuksessa ja -opetuksessa.

– Profiled Universities -ohjelman keskeinen tavoite on ensisijassa olla koulutusta ja tutkimusta kehittävien verkosto. Koulutusta kehittämällä pääsemme myös välillisesti edistämään kiertotaloutta, painottaa tutkimusvastaava ja CICAT2025:n vuorovaikutusvastaava Piia Nurmi Turun AMK:sta.

EMF-verkoston jäsenet edistävät kiertotaloutta ja sen ympärillä tapahtuvaa liiketoimintaa. Verkoston kautta on mahdollisuus oppia muilta kiertotalouteen profiloituneilta korkeakouluilta ja tuoda kansainvälistä osaamista Suomen verkostoihin. Verkosto on yksi tapa kehittää liiketoimintamalleja, edistää kestävää kiertotaloutta kansainvälisesti ja hyödyntää kansainvälistä osaamista kiertotalouden edistämisessä Suomessa.

Verkosto avaa mahdollisuuksia eri yliopistojen yhteistyölle, mikä voi synnyttää uusia kiertotaloushankkeita ja kumppanuuksia. Verkosto tuo myös CICAT2025-hankkeelle uusia kanavia tutkimuksen levittämiseen ja edistämiseen.

Kiertotalousyhteiskunnan syntyminen vaatii yhteiskunnan eri sektoreiden välistä yhteistyötä ja monialaista osaamista. Kestävän tulevaisuuden luomiseen tarvitaan eri alojen ammattilaisia, joilla on ymmärrys luonnonvarojen rajallisuudesta ja kiertotalouden merkityksestä asioiden ratkaisijana. Kiertotalousverkosto mahdollistaa yhteistyön ja vuoropuhelun eri osaajien kesken.