Hae sisältöä tältä sivustolta

116 hakutulosta hakusanalla ""

CICAT2025-vuosiseminaari: Systeeminen muutos ja siilot ylittävä yhteistyö 12.12.2019

CICAT2025-hankkeen toisessa vuosiseminaarissa kuultiin ja keskusteltiin siitä, miten systeemistä muutosta kohti kestävää kiertotalouttavauhditetaan sidosryhmädialogin ja siilot ylittävän......

Lue lisää

Digitaalisuudesta puhtia kiertotalouteen

Kiertotaloutta ja digitalisaatiota voi molempia pitää tätä päivää määrittelevinä megatrendeinä. Tosin siinä missä kiertotalouden kanssa ollaan vasta alussa, digitalisaation kanssa ollaan......

Lue lisää

Kestävä kiertotalous edistyy – pandemian rinnalla

CICAT2025-hankkeen kolmannessa vuosiseminaarissa keskusteltiin siitä, miten systeemistä muutosta kohti kestävää kiertotaloutta vauhditetaan toimijuuden kautta. Vuosiseminaarissa otettiin myös......

Lue lisää

The Role of the CJEU in Shaping the Future of the Circular Economy

Euroopan unionin tuomioistuimella (EUTI) voi olla olennainen vaikutus kiertotalouden kehittymiseen. Etenkin jätehuoltoa ja jätteen tuotteistamista käsittelevä oikeuskäytäntö voi olla erityisen......

Lue lisää

The role of drivers and adaptation factors in transferring business from linear to circular – Case Martela

Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin liiketoiminnan siirtymistä lineaarisesta kohti kiertotaloutta. Tarkemmin, mitkä tekijät olivat merkittävimmät ja vaikuttavimmat siirtymisessä......

Lue lisää

Value creation in circular economy business for sustainability: A stakeholder relationship perspective

 Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten ja minkälaista arvoa sidosryhmäsuhteissa luodaan kiertotalousliiketoiminnan yhteydessä. Case-tutkimus rakentuu yhden yrityksen......

Lue lisää

Kiertotalous tarvitsee sujuvaa sopimista

Kiertotalouden liiketoiminnan tavoitteena on luoda voittoa materiaali- ja tuotevirroista, jotka pitävät resurssin, materiaalin tai tuotteen mahdollisimman pitkään ja kestävästi kierrossa.......

Lue lisää

Innovating for circularity: Bridging business model and supply chain design

 Kiertotalouden toteuttaminen vaatii yrityksiä muuttamaan niin omaa liiketoimintamalliaan ja prosessejaan (mikrotaso) kuin toimitusketjujaan ja yhteistyösuhteitaan (mesotaso). Aihetta on......

Lue lisää

Kestävään kiertotalouteen siirtyminen vaatii rohkeaa asennetta ja valmiutta yhdessä oppimiseen

Kiertotalous-paneelikeskustelu, Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 12.3.2020Juuri ennen kuin koronavirustilanne sulki Suomen järjestettiin Tampereella maaliskuussa 2020 kahdeksannet......

Lue lisää

Kiertotaloutta vauhdittamaan!

Maailman kiertotalousfoorumi, World Circular Economy Forum (WCEF2019) järjestettiin Helsingissä 3–4.6.2019. SITRA järjesti kolmatta kertaa kansainvälisen foorumin tuodakseen yhteen......

Lue lisää