Kestävään kiertotalouteen siirtyminen vaatii rohkeaa asennetta ja valmiutta yhdessä oppimiseen

12.06.2020

Kiertotalous-paneelikeskustelu, Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 12.3.2020

Juuri ennen kuin koronavirustilanne sulki Suomen järjestettiin Tampereella maaliskuussa 2020 kahdeksannet vuosittaiset Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät. Seminaarissa esitellyt tutkimushankkeet olivat maailmanlaajuisen kriisin kynnyksellä ajankohtaisia: esillä oli vastuullisuuden edistäminen, kestävä kehitys ja eettinen liiketoiminta. Olemme nähneet, miten COVID-19-epidemia on koetellut nykyisiä liiketalousmalleja ja talousjärjestelmää sietokyvyn rajoille.

Osana tutkimusseminaaria järjestettiin kestävästä kiertotaloudesta paneelikeskustelu. Yhteistyökumppani paneelin järjestämisessä oli  CICAT2025-tutkimuskonsortio (Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems), jonka tavoitteena on edistää siirtymistä perinteisestä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Nykyistä kestävämmille talousratkaisuille on kasvava kysyntä, ja kiertotalous on yksi vaihtoehto.

Paneelia johtivat professori Hanna Lehtimäki (Itä-Suomen yliopisto) ja yliopistonlehtori, dosentti Anna Heikkinen (Tampereen yliopisto). Paneeli keskittyi kolmeen kiertotalouteen liittyvään aiheeseen:

  • Mitä on kestävä kiertotalous?
  • Miten parannetaan siilojen välistä verkostoitumista ja ekosysteemejä?
  • Miten voimme edistää tätä siirtymävaihetta tutkimuksella?

Paneeliin osallistui kolme asiantuntijaa. Tutkimusprofessori Ali Harlin (VTT, Package-Heroes-hanke) ja ohjelmajohtaja, dosentti Kaisa Korhonen-Kurki (Helsingin yliopisto) kertoivat vallitsevista näkemyksistä kiertotalouteen. Seminaarin pääpuhuja professori Sybille Sachs (Zürichin ammattikorkeakoulu) sen sijaan toi esille, miten tärkeää sidosryhmäyhteistyö on kiertotaloudessa.

Rohkeutta kyseenalaistaa perinteinen kestävä kehitys

Kaisa Korhonen-Kurki kannusti haastamaan vallitsevan käsityksen kestävästä liiketoiminnasta, jossa sen perustana on taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen kestävä kehitys. On väitetty, että sillä ei ole saatu toivottuja tuloksia. Tarvitsemmekin uuden liiketalousmallin, jossa maapallon ekologinen katto, ihmisten tasa-arvo ja perustarpeet ovat perustana liiketoiminnalle.

Panelistit painottivat, että kiertotaloudella on potentiaalia tukea tätä uutta yhteiskunnallista ja taloudellista näkökulmaa. Sitä ennen vaaditaan kiertotalouskeskustelulta kuitenkin kasvu- ja voittokysymyksien kriittistä tarkastelua ja erityisesti sosiokulttuuristen näkymien huomioimista.

Yhteiskunnallinen uudelleenjärjestely vaatii luottamusta

Kaikki panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan halua ja sitoutumista keskusteluun ja yhteistyöhön yhteiskunnan eri tasoilla, jotta saavutetaan todellinen yhteiskunnallinen muutos ja siirtyminen kestävämpään kiertotalouteen ja liiketoimintaan.

Professori Sybille Sachs korosti, että kiertotaloutta on tarkasteltava sen erityisessä yhteydessä: Mitä kiertotalous kullekin sidosryhmälle tarkoittaa? Miten liiketoimintalogiikka vaihtelee eri konteksteissa? Sitouttaminen ja oppiminen muutokseen vaatii kaikilta roimasti rohkeutta ja luottamusta paitsi toisiimme myös itseemme.

Mitä vaihtoehdoksi voitontavoittelulle?

Julkinen keskustelu on koronakriisin aikana ollut jokseenkin kaksijakoista. Osa haluaa tehdä kaikkensa, jotta talous ja yritykset saisivat jatkaa normaalia toimintaansa ja kasvua. Toiset taas kysyvät, miten voisimme elää ja tehdä liiketoimintaa niin, että otamme paremmin huomioon myös ihmisten ja planeettamme hyvinvoinnin. Kuten tutkimusprofessori Ali Harlin totesi, suurilla yhtiöillä on aina ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä voitto ja liiketoiminnan jatkuvuus. Tämä pitää ottaa huomioon myös kestävässä kiertotaloudessa, jotta siirtymä kiertotalouteen houkuttelisi myös tällaisia yrityksiä.

Paneeli synnytti keskustelua myös pelisäännöistä, ja monta kiehtovaa kysymystä nousi esiin. Mitä vaihtoehtoisia suuntia yrityksille on tarjolla? Miten voisimme siirtyä kilpailusta yhteistyöhön? Onko meillä tarpeeksi yksimielisyyttä ja kunnianhimoa toteuttaa visio kestävästä kiertotaloudesta? Koska näihin kysymyksiin ei ole vielä vastauksia, sekä yhteistyölle että kestävän kiertotalouden ja liiketoiminnan tutkimukselle on edelleen runsaasti tilaa.

Lue lisää, miten siilorajojen purkaminen edistää kiertotaloutta CICAT2025-projektin ensimmäisestä politiikkasuosituksesta.

Riikka Tapaninaho, Anna Heikkinen & Johanna Kujala