Rakentamisen kiertotalouden katalyytit

21.08.2019

CICAT2025 pyrkii edistämään kiertotaloutta ja hiilineutraaliustavoitteen toteutumista tunnistamalla monialaisia kiertotalouden ajureita ja hyödyntämällä niitä kiertotalouden liiketoimintaekosysteemien kehittämiseksi. Hankkeessa toteutetaan työpajoja, joissa jokaisessa syvennytään yhden toimialan tai ekosysteemin ajureihin kerrallaan.

CICAT2025 järjesti 16.8. yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa työpajan rakentamisen kiertotaloudesta Tampereella. Työpajassa selvitettiin, mitä kiertotalousratkaisuja, -tuotteita ja -palveluita rakentamissektorilla jo on ja mitä vielä puuttuu. Edellisen katalyyttityöpajan tapaan kartoitettiin myös, millaisia katalyytteja on tarvittu kiertotalouden mahdollistamiseksi.

Työpajaan osallistui CICAT2025:n katalyyttitutkijoiden lisäksi rakentamisen eri elinkaaren ja toimintojen parissa työskenteleviä yrityksiä ja julkisia organisaatioita, jotka alustusten avulla kävivät yhdessä läpi rakentamisen kiertotalouden eri pelureita ja sitä, missä vaiheessa rakentamisen kiertotalouden innovaatio- ja liiketoimintakentässä ollaan nyt.

Alustusten esitykset ovat luettavissa täällä:

CICAT2025-hankkeen esittely

Satu Huuhka, Tampereen yliopisto: Talonrakentamisen kiertotalouden tutkimusta Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnassa

Ari Jokinen, Tampereen yliopisto: Hiedanranta – kiertotalouteen perustuva kaupunkikehityshanke

Pirjo Kuula, Tampereen yliopisto: Kiertotalous infrarakentamisessa

Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry: Rakentamisen, jätteiden ja kemikaalilainsäädännön rajapinnat