Hae sisältöä tältä sivustolta

116 hakutulosta hakusanalla ""

Kiertotalouden vauhdittajia palkittiin Helsingissä

CICAT2025-hanke on tuottanut tutkimustietoa kiertotaloutta vauhdittavista tekijöistä, kuten liiketoimintamalleista, lainsäädännöstä ja kielestä, viiden vuoden ajan. Vuoden lopulla päättyvän......

Lue lisää

Kestävyys on etuoikeus

Kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys on etuoikeus. Toteamus vaikuttaa ehkä hieman väkevältä ja eroaa siitä, mitä kestävyysaihepiirin ympärillä yleensä keskustellaan, mutta se on......

Lue lisää

Understanding stakeholder influence: Lessons from a controversial megaproject

This study explores stakeholder influence in megaprojects by examining a controversial pulp mill project in Uruguay. The theoretical framework is based on stakeholder theory, focusing on stakeholder......

Lue lisää

Call for contributions for an edited book: Stakeholder Engagement in a Sustainable Circular Economy

Developing a circular economy is considered one of the most relevant solutions to major contemporary socio-economic and environmental sustainability challenges. The central objective of the circular......

Lue lisää

Systemic transition – we are in it together!

At least from the industrial revolution, and arguably even earlier, the economic system was built on a linear model with assumptions that natural resources will be abundantly available, and the......

Lue lisää

Yritysten välisestä yhteistyöstä vauhtia kiertotaloussiirtymään

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää yhteistyötä. Millaiset tekijät mahdollistavat yhteistyön syntymistä? Entä millaisia seurauksia yritysten välisellä yhteistyöllä on kiertotaloudessa?......

Lue lisää

Digital technologies catalyzing business model innovation for circular economy - Multiple case study

Digitaaliset teknologiat on tunnistettu keskeisiksi kiertotalouden mahdollistajiksi kiertotalouden tutkimuskentässä. Olemassa oleva tutkimus aiheesta on kuitenkin konseptuaalista ja perustuu......

Lue lisää

Financial Drivers and Inhibitors of Circular Economy Business

Huolimatta rahoitusalan kasvavasta kiinnostuksesta kestävää kehitystä kohtaan, rahoitusalan suuresta roolista kestävän kehityksen tavoittelussa, akateemikkojen kiinnostuksesta rahoituksen ja......

Lue lisää

Yritysten välinen yhteistyö kiertotalouden ekosysteemeissä

#luodaanratkaisujaPro gradu -tutkielmassani tutkin yritysten välistä yhteistyötä kiertotalouden ekosysteemeissä. Erityisesti tarkastelin, millaiset tekijät mahdollistavat yritysten välisen......

Lue lisää

Is circular economy the new black?

The goal for this study is to find out the main factors that are connected with SME’s business opportunity recognition within the circular economy field, more precisely in wood construction and......

Lue lisää