Siirry sisältöön

Kaikki artikkelit kategoriasta "Opinnäytetyö"

Yritysten välinen yhteistyö kiertotalouden ekosysteemeissä

28.7.2020 11:05

#luodaanratkaisujaPro gradu -tutkielmassani tutkin yritysten välistä yhteistyötä kiertotalouden ekosysteemeissä. Erityisesti tarkastelin, millaiset tekijät mahdollistavat yritysten välisen......

Monitapaustutkimus kiertotalouden transitiota kiihdyttävistä teknologiakatalyyteista

28.7.2020 11:00

#vauhtiamuutokseenDiplomityössä tutkittiin kiertotaloutta mahdollistavia teknologiakatalyytteja Tampereen yliopiston tutkimusalueilla. Tavoitteena oli tunnistaa, missä valmiudessa eri tyyppiset......

Tunteet ja niiden hallinta ympäristövastuutyössä

6.7.2020 14:04

Tutkielmassa pureudutaan ympäristövastuutyössä koettuihin tunteisiin, niitä aikaansaaviin tekijöihin ja ympäristövastuutoimijoiden tunteiden hallinnan keinoihin. Tutkielmassa muodostettiin......

Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach

6.7.2020 13:56

#vauhtiamuutokseenTämän tutkimuksen tavoitteena on täydentää rajallista nykytietoa siitä, kuinka strategian uudistamisen prosessi kohti ympäristöllistä kestävyyttä ja sen......

Circular Economy Center: Creating a General Concept for Circular Economy Constitutions

17.3.2020 14:28

Opinnäytetyössä luodaan yleiskonsepti kiertotalousorganisaatioille. Työn tuloksina ovat kiertotalouskeskuksen määritelmä, luokittelukehys keskuksille sekä 20 käytännöllistä esimerkkiä......

Kiertotalous uusi mustako?

30.1.2020 10:12

Itä-Suomen yliopiston Sini-Tuulia Suokkaan Pro gradu -tutkielma käsittelee yritysmahdollisuuksien tunnistamista kiertotaloudessa tutkimuskontekstina puukerrostalorakentamisen Suomessa. Tutkimuksen......