Hae sisältöä tältä sivustolta

116 hakutulosta hakusanalla ""

Miksi olla kuluttaja, kun voi myös olla osallistuja ja kehittäjä?

Kiertotalous on vasta saapunut kaupunkeihin ja osittain myös ihmisten arkeen. Kaupunkilaiset saattavat mieltää sen jätehuolloksi, kuten jätteiden kierrättämiseen tai joidenkin tuotteiden......

Lue lisää

Stakeholder value creation: Legitimating business sustainability

#kestävääkiertotalouttaSidosryhmäyhteistyö ja sen yhteydessä tapahtuva arvonluonti ovat edellytyksiä sekä kestävälle kiertotaloudelle että Suomen tavoitteelle olla kiertotalouden johtava......

Lue lisää

Politiikkasuositus: Kiertotalousyrittäjät kokevat olevansa sivussa kiertotalousmurrokseen liittyvästä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta

Suomessa on monipuolinen kasvava joukko kiertotalouden startup-yrityksiä, joiden innovaatio- ja arvonluontipotentiaali on korkea. Startup-yritykset tarjoavat teknologioita ja palveluja ratkaisemaan......

Lue lisää

Kiertotalous on toimiala ja pelkkää kierrätystä – ei siis koske meitä vai koskeeko?

 Me murskaamme, revimme ja nyhdämme 100 miljoonia tonnia raaka-aineita planeetastamme joka vuosi. Se vastaa 2/3 Mount Everestin massan tuhoamista joka 12 kuukauden välein. (BBC, 2021) Miksi......

Lue lisää

Kiertotalouden edistäminen digitaalisilla ratkaisuilla

#luodaanratkaisujaTutkimme kirjallisuuskatsauksena hyötyjä, tarpeita, ja esteitä digitalisaation hyödyntämiselle kiertotalouden edistämisessä. Tunnistimme, että digitalisaatio edistää......

Lue lisää

Yksilötoimija kiertotaloussiirtymän vauhdittajana: Diskurssianalyysi kestävyystoimijoiden identiteeteistä

 Tämän sosiaalipsykologisen tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä kestävyysalan ammattilaisena työskenteleminen tarkoittaa identiteetin näkökulmasta: Miten nämä yksilöt puhuvat......

Lue lisää

Vastuullisuus- ja kestävyyshaasteet vaativat yrityksiltä ja tutkijoilta rohkeutta ajatella ja kokeilla uudella tavalla!

Teksti on julkaistu alunperin EBEN Suomi ry:n sivuilla.Mittavat ja monimutkaiset kestävyyshaasteet eivät ratkea vanhoilla ratkaisuilla. Tämä oli Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivillä......

Lue lisää

Paljon melua jätteestä

Jäte on kiertotalouden keskiössä niin lingvistisesti kuin konkreettisestikin. Lokakuun CICAT2025-blogikirjoitus hahmotteli sanojen ”jäte” ja ”roska” lingvistisiä vaikutuksia......

Lue lisää

Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach

#vauhtiamuutokseenTämän tutkimuksen tavoitteena on täydentää rajallista nykytietoa siitä, kuinka strategian uudistamisen prosessi kohti ympäristöllistä kestävyyttä ja sen......

Lue lisää

Kestävyyden edistäminen terveydenhuollossa vaatii aktiivisuutta – myös pandemian aikana

Terveydenhuollosta puhuttaessa ei olla totuttu puntaroimaan alan ympäristövaikutuksia. Terveydenhuollon vastuullisuusajattelu on sen sijaan painottunut pitkälti potilasturvallisuuteen, mikä on......

Lue lisää