Hae sisältöä tältä sivustolta

116 hakutulosta hakusanalla ""

Kiertotalousministeri kirittämään kiertotalouteen siirtymistä

Siilot ylittävä yhteistyö on joulukuussa 2019 julkaistun CICAT2025-tutkimuskonsortion ensimmäisen politiikkasuosituksen tärkein viesti. Tarvitsemme siilot ylittävää, tiivistä yhteistyötä......

Lue lisää

Kiertotalous-sanan tunnettuus ja merkitystulkinnat

 Kestävä kiertotalous on talousmalli, jonka avulla voidaan hillitä luonnonvarojen ylikulutusta, torjua ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä samalla taloutta ja työllisyyttä vahvistaen.......

Lue lisää

Triggering sustainability communication in a B2B context: combining action research and sensemaking

Tämä on toimintatutkimus vastuullisuusviestinnän käynnistämisestä laivanrakennusverkostossa. Tutkimuksen aineistona oli 16 haastattelua. Tässä tunnistettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat......

Lue lisää

Tunteet ja niiden hallinta ympäristövastuutyössä

Tutkielmassa pureudutaan ympäristövastuutyössä koettuihin tunteisiin, niitä aikaansaaviin tekijöihin ja ympäristövastuutoimijoiden tunteiden hallinnan keinoihin. Tutkielmassa muodostettiin......

Lue lisää

’’Ne on ihan sellasia pieniä asioita mut sil on valtavaa vaikutusta’’- Jätteenkuljetuspalveluiden työntekijöiden rooli ekoinnovaatioprosessissa

Tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä työntekijöistä lähteviin ekoinnovaatioihin jätteenkuljetuspalveluiden kontekstissa. Tutkimus selvitti jätteenkuljetuspalveluiden työntekijöiden......

Lue lisää

Lifecycle extension of single-use medical device sensors: Case study of an engineering sustainability transition program

 Kuvaamme prosessit ja todentamistestit, jotka eräs lääkinnällisten laitteiden suunnitteluryhmä (kirjoittajat) suoritti ensimmäisen kestävään kehitykseen siirtymistä koskevan hankkeensa......

Lue lisää

Kirje joulupukille

Joulu on toivomisen aikaa. Me tutkijat emme juurikaan toivo, me tutkimme yhteiskunnassamme ajassa tapahtuvia ilmiöitä ja muutoksia. Tarkastelemme kaikenkokoisia yrityksiä, organisaatioita ja niiden......

Lue lisää

Customer-perceived value in the circular economy: A multidimensional framework

 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kiertotalous uudelleenmäärittelee yritysasiakkaitten arvokokemuksia, ja miten hyvin toimittajat ovat perillä tästä asiakasarvosta. Teimme......

Lue lisää

Kiertotaloustutkimusverkosto – yhteistyö kiertotalouden parissa jatkuu

 CICAT2025-hanke päättyi vuoden 2023 lopussa, mutta yhteistyö kiertotalouden tutkimuksen parissa jatkuu. Hankkeen asiantuntemus on sidosryhmien käytettävissä edelleen ja tulokset ovat......

Lue lisää

Stakeholder engagement practices of companies in the context of a circular economy in Finland: A longitudinal study

 Tutkimuksessa tunnistetaan suomalaisten kiertotalouden edelläkävijäyritysten sidosryhmävuorovaikutuksen käytäntöjä. Tutkimuksessa tarkastellaan ensin sidosryhmävuorovaikutuksen......

Lue lisää