Siirry sisältöön

Kaikki artikkelit kategoriasta "Julkaisu"

Rationality, experiences or identity work? Sensemaking of emotionally tense experiences of organizational sustainability

9.11.2021 14:56

Tutkimme henkilöstön vastuullisuustyöhön liittyviä tunteita yhdessä yrityksessä. Yrityksessä on vahva vastuullisuustyön historia, mutta ulkoiset sidosryhmät arvostelevat yrityksen......

The circular economy in manufacturing and service solutions: An air compressor company's 'air as a service'

1.11.2021 15:33

Kirjan luvussa keskitytään kiertotalouden konseptiin sekä kestävyyteen tuotannonalalla. Tapauksessa käydään läpi oman alansa kokeneita konkareita paineilmakompressoreiden alalla. Yrityksen......

Kiertotalouden kestävyyslupaukset. Espoon, Lahden, Tampereen ja Turun kaupunkistrategioiden vertailu

13.10.2021 15:57

Tutkimme sitä, miten kiertotaloutta on sovellettu strategisena tavoitteena suomalaisissa urbaanin kiertotalouden kärkikaupungeissa. Analysoimme myös, miten taloudellinen, ympäristöllinen ja......

The Role of the CJEU in Shaping the Future of the Circular Economy

21.7.2021 9:05

Euroopan unionin tuomioistuimella (EUTI) voi olla olennainen vaikutus kiertotalouden kehittymiseen. Etenkin jätehuoltoa ja jätteen tuotteistamista käsittelevä oikeuskäytäntö voi olla erityisen......

How to Reach a Safe Circular Economy?—Perspectives on Reconciling the Waste, Product and Chemicals Regulation

21.7.2021 8:49

Artikkelissa tarkasteltiin lainopin keinoin oikeudellista rajapintaa kemikaali- ja jätesääntelyn välillä siitä näkökulmasta, miten rajapinta vaikuttaa kiertotalouden tavoitteiden......

Defined Is Half Solved? The Regulatory Barriers for Circular Economy Business

20.7.2021 13:31

Kiertotaloudelle on olemassa sääntelyesteitä, jotka on luonnollisesti tunnistettava ennen kuin ne voidaan poistaa. Artikkeli pyrkii tunnistamaan näitä sääntelyesteitä ja kartoittamaan niiden......

A systematic literature review of the transition to the circular economy in business organizations: Obstacles, catalysts and ambivalences

7.7.2021 14:14

Teimme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen yritysten kokemien esteiden ja katalyyttien kartoittamiseksi kiertotalouden käyttöönotossa. Katsaus käsitti 69 artikkelia, joiden perusteella......

Circular-Oriented Innovation for Solving Grand Environmental Challenges: A Multiple-case Study

7.7.2021 12:49

Yritykset ja niiden kiertotalousinnovaatiot ovat avainasemassa suurten ympäristöhaasteiden voittamiseksi. Kirjallisuudessa on aiemmin tunnistettu kaksi kiertotalouden yritystyyppiä, ns.......

Työntekijät vastuullisuuden sidosryhmänä - monimerkityksellisyys ja vastuullisuusviestinnän haasteet

7.7.2021 12:36

Työntekijät ovat keskeinen yhteiskuntavastuun sidosryhmä. Työntekijöistä ja yhteiskuntavastuusta tehtyä tutkimusta ovat hallinneet varsin rajalliset näkökulmat työntekijöistä......

The Debate If Agents Matter vs. the System Matters in Sustainability Transitions—A Review of the Literature

5.7.2021 12:34

Artikkelissa tutkittiin toimijuutta kestävyysmuutoksissa kirjallisuuskatsauksella. Kestävyystransitiotutkimuksessa toimijuustutkimus on hajautunut läpi kentän. Toimijuus on kikka......