Tuloksia

CICAT2025-hankkeessa tehdään huippututkimusta. Tutkijat tuottavat tieteellisiä julkaisuja sekä muita koonteja tutkimuksen tuloksista hankkeen aikana. Jokaisen tuloksen yhteyteen on koottu mahdolliset tuloksen hyödyntämisen tavat eri sidosryhmien näkökulmasta.

Kiertotalouden kehykset: Vertailussa viranomaisviestintä ja kansalaisten määritelmät

Kiertotaloudesta puhutaan mediassa, viranomaisviestinnässä ja poliittisessa keskustelussa paljon. Esimerkiksi Suomen hallitusohjelmassa sana kiertotalous esiintyy 30 kertaa, monen eri hallinnonalan......

Acceptability of Operations

Kirjakappaleessa tiivistettiin aiempaan kirjallisuuteen perustuen tutkimus toiminnan hyväksyttävyyteen. Toiminnan hyväksyttävyys on arvoihin liittyvä konsepti, mikä sovelletaan tutkiessa......

Emerging Markets

Kappaleessa esitellään kehittyviä markkinoita kirjallisuuteen tukeutuen. Kehittyvät markkinat ovat tärkeitä, koska valta-osa kehittyvistä maailman markkinoista on juuri kehittyviä markkinoita.......

Tieteelliset artikkelit

Aarikka-Stenroos, Ranta (2019). Business catalysts for the Circular Economy innovations.

Ingstrup, Aarikka-Stenroos, Adlin (2020). When institutional logics meet: Alignment and misalignment in collaboration between academia and practitioners.

Kaipainen, Aarikka-Stenroos, Ranta (2020). Strategic Renewal Process towards Environmental Sustainability – A Longitudinal Case.

Koistinen, Teerikangas, Mikkilä, Linnanen (2019). Active sustainability actors: A life course approach.

Lehtimäki, Piispanen, Sengupta (2020). Social Entrepreneurship as a Cluster Concept: Is a Cricket Farming Start-Up a social enterprise?

Ranta, Aarikka-Stenroos, Väisänen (2020). Digital technologies catalyzing business model innovation for circular economy – Multiple case study.

Ranta, Keränen, Aarikka-Stenroos (2020). Miten muotoilla arvoehdotelmia kiertotalousliiketoiminnalle B2B-yrityksessä?

Teerikangas, Colman (2020). Theorizing in the qualitative study of mergers & acquisitions.

Uusikartano (2019). Circular economy center: a concept for sustainable innovative constitutions.

Virsu, Sjöblom (2020). Kiertotalouden kehykset: Vertailussa viranomaisviestintä ja kansalaisten määritelmät.

Väisänen, Ranta, Aarikka-Stenroos (2019). Enabling Circular Economy with Software: A Multi-level Approach to Benefits, Requirements and Barriers.

 

Tutkielmat ja opinnäytetyöt

Eltayeb (2019). Mapping and assessing technology catalysts that accelerate Circular Economy transition.

Kaipainen (2020). Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach.

Kämäräinen (2020). Circular economy in Finland: Perceptions from the textile industry.

Laaksonen (2020). Tunteet ja niiden hallinta ympäristövastuutyössä. 

Niemi (2019). Yritysvastuu yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla: Yritysvastuuasiantuntijoiden näkemyksiä yritysvastuun edistäjistä.

Paavilainen (2020). Yritysten välinen yhteistyö kiertotalouden ekosysteemeissä.

Suokas (2019). Kiertotalous uusi mustako?

Uusikartano (2019). Circular Economy Center: Creating a General Concept for Circular Economy Constitutions.

 

Kirjan luku

Halonen, Seppänen (2019). Eco-Industrial Parks.

Mikkilä, Koistinen, Kuokkanen, Levänen, Linnanen (2020). Acceptability of Operations.

Levänen, Mikkilä, Koistinen, Kuokkanen, Linnanen (2020). Emerging Markets.

Tapaninaho, Kujala (2019). Stakeholder value creation: Legitimating business sustainability.

 

Esitykset

Engez, Aarikka-Stenroos, Kokko, A. Jokinen, P. Jokinen (2019). Smart City District as a Living Lab Platform in Sustainability Transition: Nutrient Recycling in Hiedanranta, Finland.

Niemi (2020). Terveydenhuollon ympäristövastuu – alustavia tuloksia haastatteluista.

Pohls (2020). Ekosysteemikartoitus: Kotimaisen tekstiilikierron ajurit ja esteet.

 

Raportit

Suvantola, Turunen (2019). Kiertotalouden liiketoiminnan sääntelyesteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot.

 

Politiikkasuositukset

CICAT2025 politiikkasuositus #1 (2019) (pdf): Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä

CICAT2025 politiikkasuositus #2 (2020) (pdf): Lähde mukaan kiertotalousjuhlaan!