Tuloksia

CICAT2025-hankkeessa tehdään huippututkimusta. Tutkijat tuottavat tieteellisiä julkaisuja sekä muita koonteja tutkimuksen tuloksista hankkeen aikana. Jokaisen tuloksen yhteyteen on koottu mahdolliset tuloksen hyödyntämisen tavat eri sidosryhmien näkökulmasta.

Yritysten välinen yhteistyö kiertotalouden ekosysteemeissä

#luodaanratkaisujaPro gradu -tutkielmassani tutkin yritysten välistä yhteistyötä kiertotalouden ekosysteemeissä. Erityisesti tarkastelin, millaiset tekijät mahdollistavat yritysten välisen......

Monitapaustutkimus kiertotalouden transitiota kiihdyttävistä teknologiakatalyyteista

#vauhtiamuutokseenDiplomityössä tutkittiin kiertotaloutta mahdollistavia teknologiakatalyytteja Tampereen yliopiston tutkimusalueilla. Tavoitteena oli tunnistaa, missä valmiudessa eri tyyppiset......

Business catalysts for the Circular Economy innovations

#vauhtiamuutokseenKiertotalousliiketoiminta ja kiertotalousinnovaatioiden kaupallistaminen on haastavaa, sillä muutos kiertotalouteen vaatii kokonaisvaltaista, jopa disruptiivistä muutosta......

Tieteelliset artikkelit

Aarikka-Stenroos, Ranta (2019). Business catalysts for the Circular Economy innovations.

Ingstrup, Aarikka-Stenroos, Adlin (2020). When institutional logics meet: Alignment and misalignment in collaboration between academia and practitioners.

Kaipainen, Aarikka-Stenroos, Ranta (2020). Strategic Renewal Process towards Environmental Sustainability – A Longitudinal Case.

Koistinen, Teerikangas, Mikkilä, Linnanen (2019). Active sustainability actors: A life course approach.

Lehtimäki, Piispanen, Sengupta (2020). Social Entrepreneurship as a Cluster Concept: Is a Cricket Farming Start-Up a social enterprise?

Ranta, Keränen, Aarikka-Stenroos (2020). Miten muotoilla arvoehdotelmia kiertotalousliiketoiminnalle B2B-yrityksessä?

Teerikangas, Colman (2020). Theorizing in the qualitative study of mergers & acquisitions.

Uusikartano (2019). Circular economy center: a concept for sustainable innovative constitutions.

Väisänen, Ranta, Aarikka-Stenroos (2019). Enabling Circular Economy with Software: A Multi-level Approach to Benefits, Requirements and Barriers.

 

Tutkielmat ja opinnäytetyöt

Eltayeb (2019). Mapping and assessing technoloy catalysts that accelerate Circular Economy transition.

Kaipainen (2020). Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach.

Laaksonen (2020). Tunteet ja niiden hallinta ympäristövastuutyössä. 

Paavilainen (2020). Yritysten välinen yhteistyö kiertotalouden ekosysteemeissä.

Suokas (2019). Kiertotalous uusi mustako?

Uusikartano (2019). Circular Economy Center: Creating a General Concept for Circular Economy Constitutions.

 

Kirjat

Halonen, Seppänen (2019). Eco-Industrial Parks.

Tapaninaho, Kujala (2019). Stakeholder value creation: Legitimating business sustainability.

 

Esitykset

Engez, Aarikka-Stenroos, Kokko, A. Jokinen, P. Jokinen (2019). Smart City District as a Living Lab Platform in Sustainability Transition: Nutrient Recycling in Hiedanranta, Finland.

Pohls (2020). Ekosysteemikartoitus: Kotimaisen tekstiilikierron ajurit ja esteet.

 

Raportit

Suvantola, Turunen (2019). Kiertotalouden liiketoiminnan sääntelyesteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot.

 

Politiikkasuositukset

CICAT2025 politiikkasuositus #1 (2019).