Tuloksia

CICAT2025-hankkeessa tehdään huippututkimusta. Tutkijat tuottavat tieteellisiä julkaisuja sekä muita artikkeleita tutkimuksen tuloksista hankkeen aikana.

Kiertotalous uusi mustako?

Itä-Suomen yliopiston Sini-Tuulia Suokkaan Pro gradu -tutkielma käsittelee yritysmahdollisuuksien tunnistamista kiertotaloudessa tutkimuskontekstina puukerrostalorakentamisen Suomessa. Tutkimuksen......

Kiertotalouden liiketoiminnan sääntelyesteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos tutkii CICAT 2025- tutkimushankkeessa sääntelyyn perustuvia ohjauskeinoja, joilla voitaisiin kiihdyttää kiertotalouden liiketoimintaa. Tässä......

Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä

Kiertotalous nähdään Suomessa yhtenä keinona vastata käsillä olevan ilmastokriisin asettamiin haasteisiin. Ministeriöt, yritykset ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet erilaisissa......

Active sustainability actors - A life course approach

Äskettäin julkaistussa journal-artikkelissa selvitettiin kuinka aktiivinen kestävystoimijuus syntyy sekä miten aktiiviset kestävyystoimijat pysyvät sitoutuneina kestävyysmuutoksiin ja......

Eco-Industrial Parks

Artikkelissa kuvataan ECO3 bio- ja kiertotalousalueen keskeinen olemus. ECO3 on innovatiivinen, monitieteinen teollisuusmittakaavan kiertotalouspuisto, joka perustuu julkisen sektorin, yksityisten......

Stakeholder value creation: Legitimating business sustainability

Sidosryhmäyhteistyö ja sen yhteydessä tapahtuva arvonluonti ovat edellytyksiä sekä kestävälle kiertotaloudelle että Suomen tavoitteelle olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä.......