Tuloksia

CICAT2025-hankkeessa tehdään huippututkimusta. Tutkijat tuottavat tieteellisiä julkaisuja sekä muita koonteja tutkimuksen tuloksista hankkeen aikana. Jokaisen tuloksen yhteyteen on koottu mahdolliset tuloksen hyödyntämisen tavat eri sidosryhmien näkökulmasta.

Social Entrepreneurship as a Cluster Concept: Is a Cricket Farming Start-Up a social enterprise?

Tutkimus käsittelee sosiaalista yrittäjyyttä osana kiertotalouden vauhdittamista. Artikkelissa kuvataan Entocube, suomalainen sirkkojen kasvatukseen erikoistunut edelläkävijäyritys ja......

Strategic Renewal Process towards Environmental Sustainability – A Longitudinal Case

Tutkimuksessa selvitettiin miten strategisen uudistumisen prosessi rakentuu ja mitä erityispiirteitä sen eri vaiheissa ilmenee. Pitkittäinen tapaustutkimus toteutettiin Neste Oyj:llä, joka on......

Ekosysteemikartoitus: Kotimaisen tekstiilikierron ajurit ja esteet

Tutkimus käsittelee tekstiilien kiertotaloutta suomalaisen tekstiilikierron ekosysteemin rakentumisen näkökulmasta. Ekosysteemikartoituksessa tutkittiin ekosysteemissä esiintyviä......

Tunteet ja niiden hallinta ympäristövastuutyössä

Tutkielmassa pureudutaan ympäristövastuutyössä koettuihin tunteisiin, niitä aikaansaaviin tekijöihin ja ympäristövastuutoimijoiden tunteiden hallinnan keinoihin. Tutkielmassa muodostettiin......

Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach

Tämän tutkimuksen tavoitteena on täydentää rajallista nykytietoa siitä, kuinka strategian uudistamisen prosessi kohti ympäristöllistä kestävyyttä ja sen liiketoimintaekosysteemi ovat......

Theorizing in the qualitative study of mergers & acquisitions

Teorian luonti on oleellinen osa tutkijan työtä. Tässä julkaisussa keskitymme siihen, miten teoriaa kehitetään. Keskityimme empiirisesti yritysostojen ja fuusioiden (M&A) tutkimuskenttään.......

Tieteelliset artikkelit

Aarikka-Stenroos, Ranta (2019). Business catalysts for the Circular Economy innovations.

Ingstrup, Aarikka-Stenroos, Adlin (2020). When institutional logics meet: Alignment and misalignment in collaboration between academia and practitioners.

Kaipainen, Aarikka-Stenroos, Ranta (2020). Strategic Renewal Process towards Environmental Sustainability – A Longitudinal Case.

Koistinen, Teerikangas, Mikkilä, Linnanen (2019). Active sustainability actors: A life course approach.

Lehtimäki, Piispanen, Sengupta (2020). Social Entrepreneurship as a Cluster Concept: Is a Cricket Farming Start-Up a social enterprise?

Ranta, Keränen, Aarikka-Stenroos (2020). Miten muotoilla arvoehdotelmia kiertotalousliiketoiminnalle B2B-yrityksessä?

Teerikangas, Colman (2020). Theorizing in the qualitative study of mergers & acquisitions.

Uusikartano (2019). Circular economy center: a concept for sustainable innovative constitutions.

Väisänen, Ranta, Aarikka-Stenroos (2019). Enabling Circular Economy with Software: A Multi-level Approach to Benefits, Requirements and Barriers.

 

Tutkielmat ja opinnäytetyöt

Eltayeb (2019). Mapping and assessing technoloy catalysts that accelerate Circular Economy transition.

Kaipainen (2020). Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach.

Laaksonen (2020). Tunteet ja niiden hallinta ympäristövastuutyössä. 

Suokas (2019). Kiertotalous uusi mustako?

Uusikartano (2019). Circular Economy Center: Creating a General Concept for Circular Economy Constitutions.

 

Kirjat

Halonen, Seppänen (2019). Eco-Industrial Parks.

Tapaninaho, Kujala (2019). Stakeholder value creation: Legitimating business sustainability.

 

Esitykset

Engez, Aarikka-Stenroos, Kokko, Jokinen, Jokinen (2019). Smart City District as a Living Lab Platform in Sustainability Transition: Nutrient Recycling in Hiedanranta, Finland.

 

Raportit

Suvantola, Turunen (2019). Kiertotalouden liiketoiminnan sääntelyesteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot.

 

Politiikkasuositukset

CICAT2025 politiikkasuositus #1 (2019).